Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Հայկական ԽՍՀ-ի իրավասության սահմանադրական զարգացումը
1970 | Հոդված/Article
Հայկական ԽՍՀ ԳԱ « Տեղեկագիր» հասարակական գիտությունների, թիվ 5, Երևան, էջեր 31-89
Понятие компетенции союзной республики
1970 | Հոդված/Article
"Правоведение", N 3, Ленинград, 1970, էջեր 87-95
Содержание компетенции союзной республики
1970 | Հոդված/Article
"Советское государство и право", N 6., Москва, 1970, էջեր 104-108
Գեղամ Հակոբի Ղարախանյան
Ամուսինների գույքային իրավունքներն ու պարտականությունները
1969 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ («Միտք»), 1969
Գեղամ Հակոբի Ղարախանյան
Կոլտնտեսային ծխի իրավական դրությունը
1968 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայաստան» հրատ. 1968