Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Tigran Grigoryan, Mher Mkrtchyan
Some Critical Remarks on the Judgment of the European Court of Human Rights Concerning the Case Ayvazyan V. Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 358-372
|
Right to Development: Key Concepts and Outlook
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 373-381
|
Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը
2018 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ
Սահմանադրական վեճերի հաղթահարման իրավական կառուցակարգերը արդի սահմանադրական իրավամտածողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 87-98
|
Գրիգոր Բեքմեզյան , Նարինե Ավագյան
Անբարեխիղճ մրցակցության պատմական զարգացումը և հասկացությունը
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 56-62
|
Դավիթ Մելքոնյան , Գայանե Մելիքյան
Պաշտպանական նկատառումներով առաջ քաշված վարկածի հերքումը որպես ապացուցման գործընթացի բնութագրական տարր
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 14-22
|
The Idea of Constitutional Identity in the Modern Constitutional Thought
2018 | Հոդված/Article
Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, no 3, 2018, Moscow, pp. 81–98
Փախստականների և ապաստան հայցողների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց ազգային իրավական իմպլեմենտացիան
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 144 էջ
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University
2018 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Press, 2018, 283 p.
|
Էլիտիզմի գաղափարը և դրա դերը ժողովրդաիշխանության արդյունավետ իրացման գործում
2018 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, N 4 (45), 2018. Երևան, էջ 6-13