Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Աշխատակիցներ
Գագիկ Սերգեյի Ղազինյան
Դեկան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Արթուր Գրիշայի Վաղարշյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վահրամ Դավիթի Ավետիսյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վահե Վարդանի Ստեփանյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արա Հարությունի Գաբուզյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սամվել Աղվանի Դիլբանդյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վարդան Նորիկի Այվազյան
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Տարիել Կարապետի Բարսեղյան
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Նորիկ Անուշավանի Այվազյան
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արմեն Մերուժանի Հայկյանց
Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հարություն Մարտինի Խաչիկյան
Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Կարեն Ալբերտի Գևորգյան
Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Վահե Գուրգենի Ենգիբարյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սերգեյ Վահանի Առաքելյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Աննա Ռազմիկի Մարգարյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
Աիդա Բագրատի Իսկոյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, կենտրոնի ղեկավար