Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Գագիկ Գարուշի Հարությունյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
1970 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Երեւանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, այնուհետեւ ուսանել է Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայում։

1973 թ. դասախոսական աշխատանքի է անցել Երեւանի պետական համալսարանում, ապա եղել է ավագ դասախոս, դոցենտ Երեւանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։

1977 - 1978 թթ. գիտական ստաժավորում է անցել Բելգրադի համալսարանում (Հարավսլավիա)։

1982 - 1987 թթ. աշխատել է տնտեսագետ-դասախոս Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմում։

1987 թ. նշանակվել է Կենտկոմի սոցիալ-տնտեսագիտական բաժնի վարիչ։

1990 թ. ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, նույն թվականին՝ ԳԽ նախագահի տեղակալ։

1991 թ. ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահ։

1991 թ. նոյեմբերից մինչեւ 1992թ. հուլիսը կատարել է նաեւ ՀՀ վարչապետի պարտականությունները։

1996 թ. փետրվարի 6-ին Ազգային Ժողովի կողմից նշանակվել է ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ։

1996 - 2009 թթ. ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի խորհրդի նախագահ։

1997 թ. դեկտեմբերին ընտրվել է Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ, 1997թ. հոկտեմբերից նորանկախ երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների մշտական գործող կոնֆերանսի նախագահող եւ «Սահմանադրական արդարադատություն» միջազգային ամսագրի խմբագրական խորհրդի նախագահ։

1997 թվականից Եվրախորհրդի «Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովի (Վենետիկի հանձնաժողով) անդամ է։

2009 թ-ից սահմանադրական արդարադատության միջազգային կոնգրեսի բյուրոյի անդամ է:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1998թ. ապրիլի 23-ի հրամանագրով նրան շնորհվել է դատավորի որակավորման բարձրագույն դաս։

1998 թ. նոյեմբերից Սահմանադրական իրավունքի միջազգային ասոցիացիայի անդամ է։

1999 թ. մարտին պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսությունը՝ «Սահմանադրական դատարանը պետական իշխանության համակարգում (համեմատական վերլուծություն)» թեմայով։

Իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր է։

Հեղինակ է՝ 23 մենագրությունների, ինչպես նաեւ 150 գիտական հրապարակումների (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն)՝ նվիրված տարածաշրջանային զարգացման, պետական կառավարման, հասարակության ժողովրդավարացման, սահմանադրական իրավունքի եւ սահմանադրական արդարադատության հիմնախնդիրներին։ Մասնակցել եւ զեկույցներով հանդես է եկել ավելի քան 50 միջազգային գիտական եւ գիտագործնական սահմանադրական իրավունքի եւ, մասնավորապես, սահմանադրական արդարադատության հիմնախնդիրներին վերաբերող համաժողովներում։

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Սահմանադրականության արդի մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 7-13
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa
2016 | Գիրք/Book
C.F. Müller; Auflage: 2016, էջ 813-877:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
Սահմանադրական վերահսկողություն
2015 | Գիրք/Book
Լրամշակված վերահրատարակություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: Իրավունք, 2015, 240 էջ
Role and Place of the Rule of Law in the Social Behaviour of an Individual and a Citizen
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.68-75
|
New Millennium Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges
2013 | Գիրք/Book
Published on the Initiative and with a Foreword of Dr. G.G. Harutyunyan. Yerevan, Njar, 2013, p. 526
www.concourt.am
Роль конституционного суда в конституционализации социального поведения человека и власти в правовом государстве
2013 | Հոդված/Article
Вопросы защиты прав человека и гражданина органами конституционной юрисдикции в современных условиях: материалы Международной конференции, г. Ялта, 20-21 июня 2013г./ Конституционный Суд Украины, ответ. редактор А.С. Головин - К. Логос, 2013, 260с., с. 40-47
Место и роль верховенства права в социальном поведении человека и гражданина
2013 | Հոդված/Article
Международный альманах “Конституционное правосудие в новом тысячелетии”. – Ереван: “Нжар”, 2013. с. 29-35 www.concourt.am
Конституционные гарантии дееспособности и функциональной независимости конституционной юстиции
2013 | Հոդված/Article
Из материалов Mеждународной конференции “Компетенция конституционного суда: границы и возможности расширения”. Рига, 25–28 сентября 2013 года. Международный вестник “Конституционное правосудие”. 2013. N 4. с. 7-15. www.concourt.am
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Սահմանադրական վերահսկողություն
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար (լրամշակված վերահրատարակություն), «Իրավունք» հրատ., Երևան, 2008, 198 էջ:
Ю. Суварян, Г. Арутюнян
XXVI съезд КПСС о повышении эффективности общественного производства (ՍՄԿԿ XXVI համագումարը արտադրության արդյունավետության բարձրացման մասին)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (44), Երևան 1981թ., էջ 14-20
|