Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Օլիմպիա Մարտինի Գեղամյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրատ, գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2003 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մարդու էկոլոգիական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում»: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.02:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները, hատուկ պահպանվող բնական տարածքների իրավական կարգավիճակը, kենդանական աշխարհը որպես իրավական պահպանության օբյեկտ

Կարդացվող դասընթացներ
Շրջակա միջավայրի իրավունք, Հողային իրավունք

Աշխտանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2005 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2006 - 2010 թթ. «ԿԱՆԹԵՂ» ՓԲԸ ընկերության իրավաբանական հարցերով տնօրեն
2005 - 2006 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ, դասախոս
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, Իրավունքի և օրենսդրական գործընթացների զարգացման ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2002 - 2004 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն, իրվախորհրդատու

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 թ-ից ՀՀ Միջազգային իրավունքի ընկերակցության անդամ
2003 թ-ից Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական կենտրոն հկ անդամ
2004 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում
2020 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 4-12 էջեր
|
Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարման ինստիտուտն ու առկա որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 262-275
|
Ջրօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման արտադատական կարգի որոշ առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 472-483
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության կարգն ու պայմանները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 291-310
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման որոշ հիմքերի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 62-76
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ
|
Էկոլոգիական իրավունքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 212-231
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի հասկացությունն ու բովանդակությունը
2010 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», 2010, Երևան, թիվ 61, էջ 33-39
Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումների կայացմանը հասարակության մասնակցության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը
2010 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», Երևան, 2010, թիվ 3 /3/, էջ 15-25
Առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունքի ձևավորման պատմությունը և կապը այլ իրավունքների հետ
2009 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», Երևան, 2009, թիվ 54, էջ 43-50
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում եվ ԱՊՀ անդամ-պետություններում
2008 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Երևան, 2008, օգոստոս 1(2), էջեր 30-44
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները. Հասկացությունը եվ օրենսդրական ամրագրումը ՀՀ-ում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, էջեր 72-79
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների ձևավորման և զարգացման պատմությունը
2005 | Հոդված/Article
Պետությունևիրավունք, Երևան, 2005, թիվ 2 (28), էջեր 80-88