Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Դավիթ Ռոմիկի Հարությունյան

Ասիստենտ | Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Կրթություն
1998-2002թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2002-2004թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2004-2007թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական կոչում
տնտեսագիտության թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
2008թ.-ից առ այսօր Դասախոս, Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն, ԵՊՀ
2020թ.-ից առ այսօր Պրոֆման ՓԲԸ Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման ընկերության համասեփականատեր
2014-2019թթ. Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
2009-2014թթ. Վարչության նախագահի տեղակալ, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
2006-2009թթ. Դիլինգային կենտրոնի ղեկավար, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
2003-2006թթ. Դիլեր/Գլխավոր դիլեր, Դիլինգային կենտրոն, Կոնվերս բանկ ՓԲԸ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դասավանդվող/ված դասընթացները
Կորպորատիվ ֆինանսներ, Բանկային գործ, Միկրոտնտեսագիտություն, Ֆինանսական շուկաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսներ, Ռիսկերի կառավարում, Միկրոտնտեսագիտություն