Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Հայկ Տիգրանի Ասլանյան

Ասիստենտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
2009-2013թթ. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, բակալավր
2013-2015թթ. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի ետական համալսարան, մագիստրատուրա
2015-2018թթ. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Որոշ հարաբերականորեն ազատ խմբերի էնդոմորֆիզմների կիսախումբը և ավտոմորֆիզմները», Երևանի Պետական Համալսարան, 2018թ.

Աշխատանքայինփորձ
2019-ից ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերի կոմբինատոր տեսություն և բազմաձևություններ, Երկրաչափական մեթոդները խմբերի տեսությունում, Պարբերական խմբեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

On fixed points of automorphisms (Ավտոմորֆիզմների անշարժ կետեիրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-149
|
The automorphisms of endomorphism semigroups of relatively free groups
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation. 2018, 28:02, 207-215 pp.
On endomorphisms of CC-groups
2018 | Հոդված/Article
2018 EMS Conference Emil Artin International Conference Dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (03.07.1898- 20.12.1962) Yerevan, the Republic of Armenia, p. 27
On automorphisms and endomorphisms of CC groups
2018 | Հոդված/Article
2018 Proceedings of the YSU, Physical and Mathematical Sciences, v. 52, #1, p. 60-63
H.T.Aslanyan , V. S. Atabekyan, A. E. Grigoryan
On free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Мальцевские чтения, 2017, p. 96-97
Об автоморфизмах относительно свободных групп
2017 | Հոդված/Article
Сборник статей. 11 год. науч. конф., 2017, стр. 56-59
H.T.Aslanyan , V.S.Atabekyan, H.A.Grigoryan, A.E.Grigoryan
Analogues of Nielsen’s and Magnus’s theorems for free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU, Physical and Mathematical Sciences, 2017, v. 51, #3, p. 217-223
H. Aslanyan , Atabekyan. V., Grigoryan, A. E.
Normal Automorphisms of Free Burnside Groups of Period 3
2017 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics, 2017, 9(2), 60-67