Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ինգա Հովհաննեսի Արիստակեսյան

Դասախոս | Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2010- 2012 Մագիստրոսի աստիճան, ֆինանսական և ակտուարական մաթեմատիկա (ռիսկերի կառավարում) մասնագիտությամբ
Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
2006- 2010 Բակալավրի աստիճան, մաթեմատիկա մասնագիտությամբ
Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային կենսագրություն
2016-առ այսօր Փորձագետ-Ռիսկերի կառավարիչ, ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
2013 - 2016 Ռիսկերի կառավարիչ, ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
2011 - 2013 Մասնագետ, ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
2017-առ այսօր Ներդրումային հանձնաժողովի անդամ, ռիսկերի կառավարիչ, Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամ
2013-առ այսօր Դասախոս, Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
2018- 2019 Ֆինանսների ուսուցման մասնագետ, ԷՍ-ՍԻ-ԴԻ-ԷՄ ՍՊԸ ԴԵԼՈՅԹ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆԱԼԻՏԻԿՍ ԳՄԲՀ-Ի ԴՈՒՍՏՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
2010 - 2011 Մեթոդաբան, ԻՆԳՈ-ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ

Դասավանդվող դասընթացներ
Ռիսկերի կառավարում I, II, Ֆիքսված եկամուտով արժեթղթեր և ածանցյալ գործիքներ

Մասնագիտական անդամակցություն
Որակավորված ֆինանսական վերլուծաբանների համալսարան (CFA institute)
Պրոֆեսիոնալ ռիսկերի կառավարիչների միջազգային ասոցիացիա (PRMIA)

Վերապատրաստումներ
Համաշխարհային բանկ, Նյու Յորքի Դաշնային պահուստային բանկ, Շվեյցարայի ազգային բանկի Gerzensee ուսումնական կենտրոն, Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ Հաշվարկների միջազգային բանկ և այլն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, MatLab, EViews, SPSS, Bloomberg Terminal, TradeWeb, Jira

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

I. Aristakesyan , Է. Է. Վարդումյան
Դիվերսիֆիկացիայի ներառումը օպտիմալ պայուսակի ընտրության խնդրում
2015 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2015, #1-2 էջ 173-174