Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Լավրենտի Աղասու Ավետիսյան

Դոցենտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1955-1960թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1963-1966թթ. Կազանի Պետական Համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Մակերևույթներ բերվող տարածություններում», Կազանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, 1968թ.

Աշխատանքային փորձ
1970թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1974-1979թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն, Տարրական մաթեմատիկայի ընտրովի գլուխներ, Անալիտիկ երկրաչափություն, Աֆինական կապակցության տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռիմանյան տարածությունների և ենթատարածությունների երկրաչափություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
Почти путевые поверхности римановых пространств ортогональной композиции
2007 | Հոդված/Article
Международная Конференция по алгебры и гeометрии, Ереван, 2007.
Чебышевские сетчатые купола
2007 | Հոդված/Article
ЕАГСУ Сб. Научных трудов, 2007, Ереван
Почти вполне геодезические поверхности в римановых пространствах
1999 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№1, 1999
Л. А. Матевосян , Лю Сяоцзюнь
Вполне геодезические поверхности в приводимых пространствах ортогональной композиции
1990 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№2, 1990
О путевых поверхностях композиции римановых пространств
1984 | Հոդված/Article
Известия вузов, №4, краткие сообщения, 1984
О поверхностях пространства Вейля ортогональной композиции
1984 | Հոդված/Article
Тезисы докладов всесоюзной научной конференции по соврем. проблемам геометрии, Одесса, 1984
О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений ІІ
1979 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№3, 1979
О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений І
1979 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№1, 1979
Поверхности в полуприводимых пространствах ІІІ
1975 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№2, 1975
Поверхности в полуприводимых пространствах ІІ
1975 | Հոդված/Article
Ученные Записки ЕГУ,№1, 1975
Поверхности в полуприводимых пространствах І
1975 | Հոդված/Article
Ученые Записки ЕГУ,№3, 1974
Поверхности в некоторых римановых расслояемых пространствах
1974 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР LIX, 1974
Поверхности в некоторых римановых расслояемых пространствах
1972 | Հոդված/Article
Тезисы докладов всесоюзной научной конференции по соврем. проблемам геометрии, Самарканд, 1972
Поверхности в полуприводимых пространствах
1969 | Հոդված/Article
Тезисы докладов всесоюзной научной конференции по соврем. проблемам геометрии, Тбилиси, 1969
Поверхности в приводимых пространствах
1968 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР XLVI, №2, 1968
Об одном классе поверхностей в приводимых пространствах
1967 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР Матем. №2, 1967
О поверхностях в приводимых пространствах
1966 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР Матем. №6, 1966