Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Սեդրակ Մուշեղի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1961 - 1966 թթ. ԵՊՀ մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Օրթոգոնալ շարքերի T-միջինների անորոշությունների սահմանները», 1978թ., Երևան

Աշխատանքային փորձ
1966 - 1967 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1967 - 1971 թթ. Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ասպիրանտ
1971 - 1999 թթ. ԵՊՀ թվային անալիզի ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս,
1985 թ-ից դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, իրական փոփոխականների ֆունկցիաների տեսություն, գծային հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքերի հանրագումարելիությունը, բացարձակ հանրագումարելիությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս I
2016 | Հոդված/Article
«Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 184 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2013 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ
О производных многозначных отображений
2008 | Ուսումնական ձեռնարկ
Вестник инженерной академии, Ереван, N1, 2008, ст.4,
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2005 | Գիրք/Book
2005, Երևան,108 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003,107 էջ
Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ
2000 | Հոդված/Article
Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ
Об одном обобщении сильного D-свойства тригонометрической системы
1987 | Հոդված/Article
Всесоюзная школа по теории функций, тезисы докладов, Ереван,1987 ,ст.1
Об обобщенном D-свойстве тригонометрических рядов
1987 | Գիրք/Book
ДАН Арм.ССР, Ереван, т. 2, 1987, 6 ст.
Մաթեմատիկայի խնդրագիրք
1987 | Գիրք/Book
Բուհերի դիմորդների համար, Երևան, 1987, 147 էջ
Об абсолютной P(nk) суммируемости ортогональных рядов
1986 | Հոդված/Article
Материалы Республиканской научно-практической конференции и о методике преподавания математики в вузе, Ереван, 1986, 2ст.
Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов
1986 | Գիրք/Book
Математика, межвузовский сборник научных трудов, ЕГУ, вып. 2, , Ереван,1986,7ст.
Մաթեմատիկական անալիզ
1985 | Հոդված/Article
Երևան, I մաս, 1985, 54 էջ
О T-предельных функциях ортогональных рядов
1984 | Հոդված/Article
Математика, межвузовский сборник научных трудов, ЕГУ, Ереван, вып. 2, 1984, 31ст
Մաթեմատիկայի խնդրագիրք
1984 | Հոդված/Article
Բուհերի դիմորդների համար, Երևան, 1984, 119 էջ
О предельных функциях T-средных ортогональных рядов
1976 | Հոդված/Article
ДАН Арм.ССР, Ереван т. 1, 1976, 5 ст.
О представлении функций ортогональными рядами, суммируемыми в пространствах Lφ
1975 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм.ССР, Ереван, 14 ст. 6,1975