Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վարուժան Սերգեյի Աթաբեկյան

Ամբիոնի վարիչ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1978-1983թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983-1986թթ. Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Դիագրամների մեթոդը նույնություններով խմբերն ուսումնասիրելու համար», Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, 1987թ.
Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Ազատ բեռնսայդյան խմբերի ենթախմբերի և ավտոմորֆիզմների մասին», Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Վ.Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 2011թ.

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1991-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987-1991թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Խմբերի կոմբինատոր տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերի կոմբինատոր տեսություն և բազմաձևություններ, Երկրաչափական մեթոդները խմբերի տեսությունում, Պարբերական խմբեր, Հանրահաշվի ալգորիթմական հարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Ալգորիթմական հարցեր և կոմբինատոր մեթոդներ խմբերի տեսությունում (2015 - 2017 թթ.)
Խմբերի տեսության և կիսախմբերի տեսության կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր (2013 - 2015 թթ.)
Պարբերական որոշիչ առնչություններով խմբեր: Ներդրումներ և ավտոմորֆիզմներ (2013 - 2015 թթ.)
Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները (2010 - 2012 թթ.)
Նույնություններով և գերնույնություններով հանրահաշիվներ (2007 - 2010 թթ.)

Մասնագիտական անդամակցություն
«ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Ֆիզմաթ գիտություններ» հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2014» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող - 2013» մրցույթի հաղթող
Լավագույն գիտական աշխատանքի համար ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբարձումյանի անվան մրցանակ, Ռուս-Հայկակական համալսարան (2011 - 2012 թթ.)
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում, 2010թ.
Մ.Լոմոնոսովի 275-ամյակին նվիրված Մոսկվայի Պետական Համալսարանի երիտասարդ գիտնականների մրցույթի հաղթող, 1986 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

avarujan@ysu.am

V. S. Atabekyan , H. T. Aslanyan
The automorphisms of endomorphism semigroups of relatively free groups
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation. 2018, 28:02, 207-215 pp.
Վ. Ս. Աթաբեկյան , Հ. Տ.Ասլանյան, Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ե. Գրիգորյան
Analogues of Nielsen’s and Magnus’s theorems for free Burnside groups of period 3 (Նիլսենի և Մագնուսի թեորեմների անալոգները ազատ բեռնսայդյան խմբերի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 217-223
|
В. С. Атабекян , С. И. Адян
Центральные расширения свободных периодических групп
2017 | Թեզիս/Thesis
Мальцевские чтения, 2017, стр. 55
V. S. Atabekyan , H. T. Aslanyan, A. E. Grigoryan
Normal automorphisms of free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics. 2017, 9:2, 60-67 pp.
|
V. S. Atabekyan , S. I. Adian
On free groups in the infinitely based varieties of S. I. Adian
2017 | Հոդված/Article
Известия РАН. Серия математическая (IZVESTIYA MATHEMATICS), 2017, 81:5, стр. 889–900
V. S. Atabekyan , A. L. Gevorgyan, Sh. A. Stepanyan
The unique trace property of n-periodic product of groups
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 4, pp. 161–165
Periodic products of groups
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 3, pp. 111-117
В. С. Атабекян , С. И. Адян
Об относительно свободных группах бесконечно базируемых многообразий групп С. И. Адяна
2016 | Թեզիս/Thesis
Мальцевские Чтения. 2016, стр. 66
|
О группах с периодическими определяющими соотношениями
2016 | Թեզիս/Thesis
Алгебра и Логика: Теория и Приложения. 2016, стр. 3
Об автоморфизмах полугруппы эндоморфизмов некоторых относительно свободных групп
2016 | Թեզիս/Thesis
Международная XI школа-конференция по теории групп, посвященная 70-летию со дня рождения А. Ю. Ольшанского. 2016, стр. 4
Периодические произведения групп
2016 | Թեզիս/Thesis
Математическая логика, алгебра и вычислимость. 2016, стр. 1
C*-Simplicity of n-Periodic Products
2016 | Հոդված/Article
Mathematical notes. 2016, 99:5, 3-7 pp.
|
V. S. Atabekyan , S. I. Adian
Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of group
2015 | Հոդված/Article
Izvestiya: Mathematics, 2015, 79:6, p. 3–17
The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, Volume 25, Issue 04, (2015) p. 669 - 674
Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n)
2015 | Հոդված/Article
Algebra and Logic, (2015) Vol. 54, No. 1, p. 58-62
Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of groups
2015 | Հոդված/Article
Izvestiya mathematics: Rossia, 2015, 79:6, 1097-1110 pp.
Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n)
2015 | Հոդված/Article
Algebra and Logic, Rossia, 2015, 54:1, 85-91 pp.
The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, USA, 2015, 25:04, 669-674 pp.
Splitting automorphisms of order p^k of free Burnside groups are inner
2014 | Հոդված/Article
Mathematical Notes, (2014), 95:5, pp. 586–589
В. С. Атабекян , С. И. Адян
О хопфовости n-периодических произведений групп
2014 | Հոդված/Article
Матем. заметки, (2014), том 95, выпуск 4, стр. 483–491
The Groups of Automorphisms are Complete for Free Burnside groups of odd exponents n ≥ 1003
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, Vol. 23, No. 6 (2013) 1485–1496
The automorphism tower problem for free periodic groups (Ավտոմորֆիզմների աշտարակի խնդիրն ազատ պարբերական խմբերի համար)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 3–7
|
Splitting automorphisms of free Burnside groups
2013 | Հոդված/Article
Sbornik: Mathematics, 2013, 204:2, pp. 182–189
Расщепляющие автоморфизмы свободных бернсайдовых групп
2013 | Հոդված/Article
Матем. сб., 204:2 (2013), стр. 31–38
V. Atabekyan , A. Gevorgyan, A. Khachatryan , A. Pahlevanyan
On normal automorphisms of n-periodic products of finite cyclic groups
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Group Theory, Volume 2, Number 3, (2013), pp. 39-47
Automorphism tower problem and semigroup of endomorphisms for free Burnside groups
2013 | Հոդված/Article
arXiv:1401.0177., 2013, pp. 1-5
Не финитно аппроксимируемые хопфовы группы с тождеством
2012 | Թեզիս/Thesis
AMU Conference, May 29-2, 2012, p.19
Հանրահաշվի խնդրագիրք
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012
Splitting automorphisms of free periodic groups
2011 | Թեզիս/Thesis
Mal’tsev Meeting, International Conference dedicated to the 60th anniversary of S.S.Goncharov, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk State University, October 11–14, 2011, pp.62
Расщепляющие автоморфизмы свободных периодических групп
2011 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция, посвященная 100-летию проф. В. В. Морозова, Казань, 25–30.09. (2011). 37-39
Строгo равномерная неаменабельность свободных периодических групп
2011 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, №1, (2011), стр. 3–11
О внешних нормальных автоморфизмах периодических произведений групп
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика, (2011), Том 46, № 6, стр. 3-10
CEP-подгруппах -периодических произведений
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении. Математика, том 46, н. 5, (2011), стр. 15-23
О нормальных подгруппах в периодических произведениях С.И. Адяна
2011 | Հոդված/Article
Труды Математического института им. В.А.Стеклова, (2011), том 274, номер 1, стр. 1–17
Splitting automorphisms of free Burnside groups (Ազատ բեռնսայդյան խմբի տրոհող ավտոմորֆիզմներ )
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 62–64
|
Нормальные автоморфизмы свободных бернсайдовых групп
2011 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 2011, 75:3, 3-18.
The normalizers of free subgroups in free Burnside groups of odd period
2010 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2010, 166:6, 691–703.
Неунитаризуемые периодические группы
2010 | Հոդված/Article
Матем. заметки, 2010, том 87, выпуск 6, страницы 940–943.
Не допустимые нормальные подгруппы свободных бернсайдовых групп
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика, Том 45, № 2 (2010), 21-36.
Nonunitarizable Periodic Groups
2010 | Թեզիս/Thesis
International conf. Groups and their actions, Bedlewo (Poznan), Poland, August 23-28, (2010), 6-7.
Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
Нормализаторы свободных подгрупп свободных бернсайдовых групп нечётного периода
2009 | Հոդված/Article
Фундаментальная и прикладная математика, 15:1 (2009), 3–21.
Равномерная неаменабельность подгрупп свободных бернсайдовых групп нечетного периода
2009 | Հոդված/Article
Математические заметки, 85:4 (2009), 516–523
О мономорфизмах свободных бернсайдовых групп
2009 | Հոդված/Article
Математические заметки, 86:4 (2009), 483–490.
О подгруппах свободных бернсайдовых групп нечетного периода
2009 | Հոդված/Article
Известия Российской академии наук. Серия математическая, 73:5, (2009), 3–36.
Automorphisms and monomorphisms of free Burnside groups
2009 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. И. Мальцева, Novosibirsk, 24–28.08, (2009), с. 103.
Վ. Ս. Աթաբեկյան , Ա. Ս. Փահլևանյան
Вложение абсолютно свободных групп в группы B(m,n,1) (Բացարձակ ազատ խմբերի ներդրումը B(m,n,1) խմբերի մեջ)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 25-33 (ռուսերեն)
|
Normal Subgroups in Free Burnside Groups of Odd Period
2008 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics, Volume 1, Issue 2, (2008), p. 25-29.
Группы Адяна-Лысенка и (U) свойство
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Математика, т. 43, н. 5, (2008), с.13-24.
On а free Burnside groups
2008 | Թեզիս/Thesis
International algebraic conference on the occasion of 100th anniversary of Professor A. G. Kurosh. 27.05-3.06, (2008), Moscow. 274-275.
Равномерная неаменабельность свободных бернсайдовых групп
2008 | Թեզիս/Thesis
Ս.Մերգելյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով, 20-21 մայիսի, (2008), 3-5.
О периодических группах нечетного периода n>=1003
2007 | Հոդված/Article
Матем. заметки, 2007, том 82, выпуск 4, страницы 495–500
О вложениях периодических групп
2007 | Հոդված/Article
Computer science & Inf. Technologies. Proceedings of the conference, Yerevan, 2007. p. 21-23.
On normal subgroups of the free Burnside groups of prime period n > 997
2007 | Թեզիս/Thesis
The First Int. Algebra and Geometry Conference., 2007, Yerevan, Armenia
On periodic groups of odd period n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Int. Conf. On Logic, Algebra and computation. Moscow, (2006).
О бесконечных группах многообразий Бернсайда нечетного периода n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Ա. Շահինյանի ծնն. 100 ամ. 2006, 3-4.
On embedings of free Burnside groups of odd exponent n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Combinatorial and Geometric Group Theory. Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, (2006).
О пространствах с операцией предела (Սահմանի գործողությամբ տարածությունների մասին)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 5-10 (ռուսերեն)
|
Հանրահաշվի ներածություն
2005 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2005
On noncyclic subgrups of free Burnsaide groups of large odd exponent
2005 | Թեզիս/Thesis
International Algebraic Conferance. Ekaterinburg, Russia, 2005.
Հանրահաշվի ներածություն
2005 | Գիրք/Book
Երևան, 2005, 124 էջ
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
On the construction of defining relations of free periodic groups
2004 | Հոդված/Article
Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. 3/4, (2004).
О строении определяющих соотношений свободных периодических групп (Ազատ պարբերական խմբերի որոշիչ առնչությունների կառուցվածքի մասին )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 30-35 (ռուսերեն)
|
On free subgroups of free Burnside groups
2001 | Հոդված/Article
Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. (2001).
Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն)
|
Атабекян В.С. , Иванов С.В.
Два замечания о группах ограниченного периода
1987 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. 30.03.1987. N. 2243-В87. 23 ст.
Простые и свободные периодические группы
1987 | Հոդված/Article
Вестник МГУ. Сер. Математика, механика. 1987. N. 6.
Օ простых бесконечных группах с тождеством
1986 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. N.5381-В86. 49 ст.
О простых и свободных периодических группах
1986 | Հոդված/Article
X Всесоюзный симпозиум по теории групп., Минск, 1986.
Об аппроксимации и подгруппах свободных периодических групп
1986 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. 22.07.1986. N.5380-В86. 30 ст.