Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Եպրաքսյա Ռուբիկի Իսրայելյան

Դասախոս | Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանողուհի
2000 - 2002 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,մագիստրոս
2002 - 2005 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության ամբիոն, ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն,
2002 - 2006 թթ. հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոնին կից ուսումնական լաբարատորիայի վարիչ, ԵՊՀ,
2006 թ-ից մինչ այժմ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Հավանականությունների տեսություն,
2. Մաթեմատիկական վիճակագրություն,
3. Կիրառական վիճակագրություն,
4. Կոմպլեքս անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավանականությունների տեսության սահմանային թեորեմներ, մաթեմատիկական վիճակագրություն, ֆինանսական մաթեմատիկա: Բացթողումներով աստիճանային շարքեր ունեցող ամբողջ ֆունկցիաների միակություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն