Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
ԱՄՆ-Իրան քաղաքականության շրջափոխումը 2009-2018 թթ.
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 30-42
|
Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75
|
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Էլահե Թաղվաի
Իսֆահանի նահանգի տեղանունների տեղանվանակերտ ածանցները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-66
|
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ
The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century
2017 | Թեզիս/Thesis
Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Թեզիս/Thesis
The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15
Enclitic Pronouns in The Anbarāni Dialect of The Talyshi Language
2017 | Թեզիս/Thesis
First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1). 2017, p. 32-33
|
ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր
2017 | Թեզիս/Thesis
Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72
А. В. Сафарян , Ж. Əдiлбаев
ТМД елдерiнiң түркiтану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы
2017 | Հոդված/Article
Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек. 2017, стр. 259-262