Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ազգային գաղափարների արտացոլումը XVIII դարի թուրքմենական գրականության մեջ
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 116-121
Туркменская культура в свете нового времени, Мухаммет Байрам Хан Туркмен и традиции гуманизма , патриотизма и мужества туркменского народа
2021 | Թեզիս/Thesis
31.03.2021, c. 153-154, Туркменистан
Իրանական Ի միջուկային խնդրի ազդեցությունը ԻԻՀ ներքաղաքական իրադրության վրա ՄԱԿ ԱԽ պատժամիջոցների համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Տարածաշրջան և աշխարհ», 2021, թիվ 3, էջ 5-14
H. Kirakosyan , A. Sargsyan
On the Appropriation of Lexicographic Methods of Kemālpaşazāde’s (1468-1534) Glossary Daḳāyiiḳu L-Ḥaḳāyiḳ
2021 | Հոդված/Article
Diyâr, 2021, vol. 2, issue 1, p. 14-26
Հայ-բոշաների գաղտնալեզվի տեղը գնչուական լեզուների շրջանակում
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 18, էջ 116-132
Some Remarks on the Origin of the Iranian Stratum of Caucasian Persian (Tati) Lexicon
2021 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2021, թիվ 34, էջ 167-178
Նախիջևանի նկատմամբ Իրանի քաղաքականության առանձնահատկությունը
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 122-130
Ա. Իսրայելյան , Վ. Փարսադանյան, Գ. Հովհաննիսյան
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
S. Tonikyan , S. Hovsepian
Challenges in Higher Education During Covid-19: The Example of Arabic Chair at Yerevan State University
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 14-26
Հայաստանի Հանրապետութեան պետական մարմինների քաղաքականութիւնը՝ ՀՀ հաստատուած իրաքահայերի հանդէպ (1991-2015)
2021 | Հոդված/Article
Իրաքի հայերը, 2021, էջ 381-398