Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ս. Տոնիկյան , Ս. Գյոզալյան
Գրական արաբերեն. զբոսաշրջության ոլորտ
2021 | Գիրք/Book
«Մեկնարկ», 2021, 150 էջ, Հայաստան
The Transformation of the Iranian Charshanbe Suri Festival in the Yezidi Tradition
2021 | Հոդված/Article
Bulletin of the Institute of Oriental Studies, Volume I (35), Issue 2, 2021, pp.204-212
Iʿtikāf-ի ծիսակարգն ըստ սուննի կրոնա-իրավական մազհաբների
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, №4(7), 93-103
Իբրահիմ Ալ-Հալաբին և «Ծովերի միաձուլում» աշխատությունը
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, №3(6), 149-155
Աննա Դանիելյան , Մ․ Յավրումյան
Համընդհանուր կախվածություններ և հայերենի ծառադարանը
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2(659), Երևան 2020, էջ 231-244
Սոնա Տոնիկյան , Ա.Էլոյան
Խոսե՛նք արաբերեն
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020
Սոնա Տոնիկյան , Ս.Յովսէփեան
Սովորում ենք արաբերեն (սկսնակ առաջին (A1) մակարդակ)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020
Սոնա Տոնիկյան , Ե.Մինասյան
Գրական արաբերենի շարահյուսություն` վերլուծության օրինակներով
2020 | Գիրք/Book
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2020
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի 1713 և «Սաուդ Թագավոր» համալսարանի 6770 ձեռագրերի համեմատական բնութագիրը
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, 33 (1), 474-488
Б.Пастернак в переводах Гр.Тамразяна // Б.Л.Пастернак: Русская и национальные литературы
2020 | Հոդված/Article
Б.Л.Пастернак: Русская и национальные литературы. Материалы международной научно-практической конференции. Октябрь, 2020 г./ ЕГУ им. В.Я.Брюсова. Ереван, 2020, С.5-18.