Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ինքնության վերաիմաստավորումը իրանա-ամերիկյան սփյուռքի գեղարվեստական գրականության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊԼՀ, 2020, 1(52), Էջ 191-197
The Chicago Daily News Reports on The Armenian Question, The World War I And The Genocide of Armenians
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2020, թիվ 2 (23), էջ 254-266
Թուրքական հասարակության ծայրահեղացման դրսևորումները (Աբդուլ Համիդ II-ի հերոսացման օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 1.2 (32), էջ 40-47
Եվրոպայի ադրբեջանական համայնքների գործունեությունը 2010-ականներին
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 1.2 (32), էջ 48-56
Տնտեսական իրադրությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Մ. Ահմադինեժադի կառավարման առաջին շրջանում (2005-2009 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 249-256
Մ. Ահմադինեժադի դեմ ուղղված բողոքները. «Կանաչ շարժում»
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 3 (6), էջ 175-183
Պարսկախոսությունը Շիրվանի հայ բնակչության շրջանում (ԺԸ. Դար)
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 4 (7), էջ 83-92
Բանավոր ավանդությունից դեպի պատմական իրականություն. Խաղանի Շիրվանիի ծննդավայրի հարցի շուրջ
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 456-473
Ադրբեջանի մասնակցությունն Իրանի Ատրպատական նահանգում անջատողականության դրսևորումներին (Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տասնամյակում)
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 357-374
Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի N 358 ձեռագիր-պայմանագիրը հայ-մահմեդական հարաբերությունների համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
«Արեւելյան աղբյուրագիտություն», 2020, թիվ 2, էջ 257-269