Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ահարոն Ռուբիկի Վարդանյան

Դասախոս | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012 թ-ից ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2013 հուլիս – օգոստոս, դաշտային ուսումնասիրություններ, ԻԻՀ Արդաբիլի նահանգ, Խալխալի շրջան
2010-2012 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2004-2008 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2013-2014, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, Իրանի պատմություն առարկայի սեմինարավար
2014-2015, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, Երկրագիտություն և Իրանագիտութան ներածություն առարկաների սեմինարավա,
2015թ. փետրվարից, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ատրպատականի ժամանակակից իրանական լեզուներ, Ժամանակակից պարսկերեն, թարգմանության տեսություն և պրակտիկա, հայ-իրանական պատմամշակութային առնչակցություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, իրանագիտության պատմություն, հանրալեզվաբանություն, պատմահամեմատական, արեալային լեզվաբանություն, թյուրք-իրանական լեզվական շփումներ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
The 2nd International Conference on the Talishi Studies, 12-13 November, 2011, Yerevan, Armenia
32. Deutsche Orientalistentag 23- 27 September, 2013, Münster, German
International conference “Shirvan, Arran, and Azerbaijan: A Historical-Cultural Retrospective” dedicated to the Memory of Prof. Enayatollah Reza, 1-2 November, 2013, Yerevan
The 1st international conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan
The 2nd biennial Simposia Iranica, 8-9 April, 2015, University of Cambridge, United Kingdom
Eighth European Conference of Iranian Studies, 15-19 September, 2015, St. Petersburg, Russian Federation
International Conference on Linguistic Heritage, 10-11 October, Tehran, Islamic Republic of Iran

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Some Remarks On The Socioliguistic SituationIn Xalxal
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 358-365
|
Old Iranian *x-, *xw-, *xrī- gt; h- in New Azari dialects of Xalxāl
2016 | Թեզիս/Thesis
The First International Conference on Iranian Languages and Dialects at Southern Shore of Caspian SeaS. 2016, 6 p.
|
Grammatical gender in New Azari dialects of Šāhrūd
2016 | Հոդված/Article
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2016, 79/3, 503-511 pp.
Ղարաբաղի բարբառում նոր իրանական որոշ փոխառությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 10 էջ, Հայաստան
|
Grammatical Gender in New Azari Dialects of Šāhrūd
2015 | Գիրք/Book
Eighth European Conference of Iranian Studies, 2015-09-15, 116 стр.
|
Խալխալի բարբառի հնչյունական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (պարսկերեն)
2015 | Թեզիս/Thesis
Conference on Linguistic Heritage, 2015-10-20թ․, էջ 344, Իրան
|
Թալիշերենում հայկական հետքի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Մերձավոր Արևելք, հ., 9-10, Երևան, 2014, էջ 671 – 679
Խալխալի նոր ազարիական բարբառների բառապաշարի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, հ. 15, Երևան, 2013, էջ 40 – 44
Khalkhāl Dialect as a Continuer of the Iranian Lenguage of Āturpātakān (in English)
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հ․, 8, Երևան, 2013, էջ, 292-298
Շահնամեի հայկական տարբերակները
2011 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, հ., 13. Երևան, 2011, էջ 178-187