Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ալվինա Պողոսի Հովհաննիսյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, մագիստրատուրա
2008 - 2009 թթ. Շվեդիայում հրեագիտության եվրոպական ինստիտուտ, Պայդեա

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն, Արդի եբրայերեն, Հրեական քերականական ավանդույթի պատմություն, Արաբական լեզվաբանության արդի խնդիրներ (հնչույթաբանություն), Արաբական լեզվաբանական ուսմունքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարյան արաբական լեզվաբանական ավանդույթ, Հրեական միջնադարյան բանասիրություն, Արաբա-հրեական մշակույթային առնչություններ, Հայկական ձեռագրային աղբյուրներ հրեաների և արաբների մասին

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, արաբերեն, եբրայերեն, դասական ասորերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ-ից առ այսօր ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության կից «Սեմագիտություն» առարկայական հանձնաժողովի քարտուղար

alvina@ysu.am

«Сефер Арикма»: структура и содержательные особенности
2016 | Հոդված/Article
Новое в науке и образовании, 2016, стр. 311-321
Աբրահամ Իբն Դաուդի «Սեֆեր Հակաբալայի» Չորս գերիների պատմությունը. Մեկնաբանությունն ու պատմական հենքը
2013 | Հոդված/Article
Հ. Օրբելու 125 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Երևան 2013, էջ 40-47
Գրական արաբերենը հարացույցներով․ Մաս առաջին (Բայ)
2013 | Ուսումնական ձեռնարկ
համահեղինակներ՝ Ս․Տոնիկյան, Մ․Մանուկյան, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2013, 150 էջ
Հրեական քերականական ավանդույթի տերմինաբանական ապարատը
2010 | Հոդված/Article
(ռուսերենով), "Orientalia" (հոդվածների ժողովածու), պրակ 10, էջ 123-129, Երևան 2010
Արաբական մետալեզվի ազդեցությունը Յոնահ իբն Ջանահի «Սեֆեռ Հառիկմա» տրակտատի վրա
2010 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» (հոդվածների ժողովածու), հատոր Դ, էջ 96-99, Երևան 2010
Grammatical Definitions in Abraham Ibn Ezra’s Commentaries On Exodus
2010 | Հոդված/Article
“Language Society, Communication” N1, YSLU, pp. 55-59, Yerevan 2010
Հրեական քերականական ավանդույթի տերմինաբանական ապարատը (ռուսերեն)
2010 | Հոդված/Article
««Orientalia» (հոդվածների ժողովածու), պրակ 10, Երևան 2010, էջ 123-129
Քերականական սահմանումները Աբրահամ իբն Էզրայի` «Ելից» գրքի մեկնաբանություններում (անգլերեն)
2010 | Հոդված/Article
«Լեզու, Հասարակություն, Հաղորդակցություն», N1, Երևան 2010, էջ 55-59
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի ազդեցությունը հրեական միջնադարյան քերականական աշխատությունների վրա
2006 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» (հոդվածների ժողովածու), հատոր Ա, էջ 123-136, Երևան 2006
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի ազդեցությունը հրեական միջնադարյան քերականական աշխատությունների վրա
2006 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» (հոդվածների ժողովածու), հտ. Ա, Երևան, 2006, էջ 123-136
Սեմական արմատի խնդիրը
2004 | Հոդված/Article
(ձևահնչույթաբանական վերլուծության փորձ), "Orientalia" (հոդվածների ժողովածու), պրակ 2, էջ 54-60, Երևան 2004