Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ամալյա Նշանի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 - 2017 թթ. Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի թուրքմեներենի և թուրքմենական գրականության ֆակուլտետ, թուրքմենական գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Թեկնածուական թեմա - «Գրականության ազգայինի արտացոլումը գեղարվեստական թարգմանության մեջ (Մահթումկուլիի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունների օրինակով) » (արտասահմանյանգրականություն), 24.03.2017

Աշխատանքային փորձ
2014 - 2017թթ.Աշխաբադի Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, դասախոս
2017 թ –ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոնի) ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Թյուրքական գրականություն, հայ-թուրքմենական գրական առնչություններ, թյուրքական լեզուներ, գեղարվեստական թարգմանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ադրբեջաներեն

Պարգևներ
Երիտգիտնականի կոչում, 1-ին կարգ (Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 12.06.2016թ.)

Ազգային գաղափարների արտացոլումը XVIII դարի թուրքմենական գրականության մեջ
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 116-121
Туркменская культура в свете нового времени, Мухаммет Байрам Хан Туркмен и традиции гуманизма , патриотизма и мужества туркменского народа
2021 | Թեզիս/Thesis
31.03.2021, c. 153-154, Туркменистан
Армянские переводы произведений махтумкули фраги
2019 | Թեզիս/Thesis
Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья. 2019, стр. 440-441
XVIII դարի թուրքմենական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 289-298
|
Մահթումկուլի Ֆրագիի բանաստեղծությունները հայերեն թարգմանելու խնդիը
2017 | Հոդված/Article
Բիլիմ(Թուրքմենստանի ԿԳ նախարարության գիտական հոդվածների ժողովածու), Աշխաբադ, էջ 82-83
Մահթումկուլի Ֆրագի և Սայաթ-Նովա
2016 | Հոդված/Article
Գարագում ամսագիր, № 8,Աշխաբադ, 2016, էջ 115-117
Ազգային գրականության հիմնական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Գիտությունն ու տեխնիկան Թուրքմենստանում (Թուրքմենստանի ԱԱ գիտական հոդվածների ժողովածու), Աշխաբադ, 2016, էջ 25-28
Բանաստեղծի սիրո սկզբնաղբյուրը
2015 | Հոդված/Article
Գարագում, № 11,Աշխաբադ, էջ 128-129
Թուրքմեն բանաստեղծ Մահթումկուլի Ֆրագիի դերը հոգևոր արժեքների պահպանման գործում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու,ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 79-82
«Գեղեցկուհուն»բանաստեղծությունը՝հայերեն
2014 | Հոդված/Article
Մահթումկուլիի անվան պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Թուրքմեն. պետ. հրատ., Աշխաբադ, 2014, էջ201-208