Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Աննա Սամվելի Դանիելյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1999-2003 ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, բակալավրիատ
2003–2005 ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2004-2005 ԵՊԲՀ, Միջազգային հարաբերությունների բաժին, տեսուչ
2005-2006 ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, լաբորանտ
2006-2017 ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ, դասախոս
2017– առայսօր ԵՊՀ, արաբագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբերենի պատմություն
Լեզվաբանության ներածություն արևելագետների համար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր, տիպաբանական, կորպուսային, համակարգչային լեզվաբանություն, լեզվաբանական պատմագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ԳԿՀԱՀ, ANSEF Lingu-4595 և Lingu-5008, «Հայերենի ծառադարան» նախագիծ,
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ, «Հայերէնի Ծառադարան» Լեզուական Արհեստագիտութիւններու Հետազոտական աշխատարան

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, արաբերեն

Էլ. փոստ
adanielyan@ysu.am

Աննա Դանիելյան , Մ․ Յավրումյան
Համընդհանուր կախվածություններ և հայերենի ծառադարանը
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2(659), Երևան 2020, էջ 231-244
Աննա Դանիելյան , Մ․ Յավրումյան
Ձևային գոյաբանությունը որպես հասկացությունների դասակարգման գործիք բնական լեզվի մշակման համակարգերում
2019 | Հոդված/Article
ՀՊՄՀ, Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, Պրակ Ա., «Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, էջ 124-138
Հարակցական մասնիկի և հարակցված անվան զեղչումը Ղուրանում
2017 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 28-46
Զեղչումը նկարագրող եզրույթներն արաբերենի taxfīf հայեցակարգի համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 9, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2017, էջ 13-27
Օժանդակ բայերի գործառույթը և ստորոգելիի զեղչումը գրական արաբերենում
2014 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր 7, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջ 30-42
Էլիպսիսի շարահյուսական և իմաստաբանական գործառույթների շուրջ․ զեղչման առանձնահատկությունները գրական արաբերենում
2013 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր VIII, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 116-130
Շարահյուսական վերադրման խնդիրը đanna wa ’axawa:tuha բայախմբի ֆունկցիոնալ–կառուցվածքային վերլուծության համատեքստում
2013 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», հատոր 6, Երևան, 2013, էջ 23-30