Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Անուշիկ Հովհաննեսի Մարտիրոսյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թուրքագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2011 - 2015 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա-«Թուրքական քաղաքական վեպի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները (20-րդ դարի 70-80-ական թթ.)», (արտասահմանյան գրականություն), 20.11.2015, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2010 - 2012 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, լաբորանտ
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, դասախոս

Օտար լեզուներ
թուրքերեն, օսմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

«Մարտի 12-ի վեպի» թեմատիկ և տիպաբանական առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, XI, 154-169 էջ
Ադալեթ Աղաօղլուի ստեղծագործությունների ոճական և թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 9, էջ 366-376
Ա. Մարտիրոսյան, Ռ. Մելքոնյան, Պոստմոդեռնիստական «նորարական վեպը» որպես թուրքական քաղաքական վեպի ավանդույթների անկման ազդարար
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2015, Ե, էջ 89-97
Ա. Մարտիրոսյան, Թուրք գրող Էրդալ Օզի «Վիրավոր ես» վեպը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1 (1), Երևան, 2014, էջ 83-87
Թուրքական քաղաքական վեպի թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ (1980-ական թվականներ)
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2012, հատոր 7, էջ 371-378
Ա. Մարտիրոսյան, Քաղաքական վեպի ժանրի ձևավորումն ու զարգացումը թուրքական գրականության մեջ (XX դարի 50-70-ական թթ.)
2012 | Հոդված/Article
Գարուն, Երևան, 2012, թիվ 11-12, էջ 20-24