Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Արմեն Հրաչիկի Իսրայելյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2018 թ. Գերմանիա, Համբուրգի համալսարան, DAAD-ի գիտահետազոտական կրթաթոշակ, հուլիս-սեպտեմբեր
2009 - 2014 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, հայցորդ 2003 - 2005 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
1999 - 2003 թթ., ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002 թ. Իրան, Թեհրանի Ալամե Թաբաթաբայիի անվան համալսարան, իրանագիտական մեկամսյա դասընթաց

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 01.06.2015թ.
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, ԲՈՀ-ի «Լեզվաբանություն-019» մասնագիտական խորհուրդ, (Ատենախոսության թեմա՝ «Խորասանի բարբառը»)

Կարդացվող դասընթացներ
Իրանի պատմություն (Նոր և նորագույն շրջան)
Իրանալեզու երկրների պատմություն
Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանի պատմության նորագույն շրջանի հիմնահարցեր, պարսկերենի բարբառներ, իրանական փոխառություններ, Իրանի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Իրան

Մասնագիտական գործունեություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, դասախոս

Զինվորական ծառայություն
2005-2007թթ. ՀՀ զինված ուժեր

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Նախիջևանի նկատմամբ Իրանի քաղաքականության առանձնահատկությունը
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 122-130
Ա. Իսրայելյան , Վ. Փարսադանյան, Գ. Հովհաննիսյան
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
Ադրբեջանի մասնակցությունն Իրանի Ատրպատական նահանգում անջատողականության դրսևորումներին (Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տասնամյակում)
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 357-374
Էթնոկրոնական գործոնը Իրանի և Տաջիկստանի հարաբերություններում
2019 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXII: 2019, 32 (1), 268-283 էջ
|
Comparative Analysis of the Lexis of the Khorasani Dialect and Dari
2018 | Թեզիս/Thesis
Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 123-124
|
«Թյուրքականության» գործոնը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում (1991-2016 թթ.)
2018 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXI: 2018, 31, էջ 149-159
|
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում (Քառօրյա պատերազմի ընթացքում և հետո)
2017 | Հոդված/Article
Մերձավոր Արևելք (XI-XII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու: 2017, 11-12, էջ 64-68
|
Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում»
2016 | Թեզիս/Thesis
«Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92
|
Իրանի կրոնական քաղաքականությունն Ադրբեջանի նկատմամբ (2010-2016 թթ.)
2016 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXX , 2016թ․, 30, 199-215 էջ, Հայաստան
|
Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող մարտահրավերներն իսլամական հեղափոխությունից հետո
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 344-354 էջ, Հայաստան
|
Խորասանի բարբառի բառապաշարի քննություն հայերենի իրանական փոխառությունների զուգադրությամբ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊԼՀ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 73-80:
Ղայենի բարբառի ձևաբանության առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
«Orientalia» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 14, Երևան 2013թ. էջ 147-156
Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի կազմությունը Խորասանի բարբառում
2013 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 4 (57), Երևան 2013թ. էջ 134-137: