Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Արտյոմ Արտաշեսի Տոնոյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2006 – 2010 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2010 թ.-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր, ԻԻՀ Գիլանի համալսարան, Պարսից լեզվի և գրականության ամբիոն, Գիլանի հետազոտության կենտրոն
2010 – 2012 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2012 – 2015 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2012 - 2014 թթ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ներածություն և Երկրագիտություն առարկաների սեմինարավար
2015 թ.-ից, ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական ատենախոսություն` «Կովկասյան պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն», 29.06.2015 թ., ՀՀԳԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Երկրագիտություն, Ժամանակակից պարսկերեն, Կովկասյան պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, իրանագիտության պատմություն, պատմահամեմատական, արեալային լեզվաբանություն, թյուրք-իրանական լեզվական շփումներ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
International conference “Shirvan, Arran, and Azerbaijan: A Historical-Cultural Retrospective” dedicated to the Memory of Prof. Enayatollah Reza, 1-2 November, 2013, Yerevan
The 1st international conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Some Remarks on the Origin of the Iranian Stratum of Caucasian Persian (Tati) Lexicon
2021 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2021, թիվ 34, էջ 167-178
Բանավոր ավանդությունից դեպի պատմական իրականություն. Խաղանի Շիրվանիի ծննդավայրի հարցի շուրջ
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 456-473
Կովկասյան պարսկերենում բուն ապառնի ժամանակաձեվի կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 366-380
|
The Price of Political Stability of Azerbaijan: the Opponents of Democracy
2018 | Հոդված/Article
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova). 2018, pp. 86-121
Ադրբեջանի քաղաքական կայունության գինը. ժողովրդավարության հակոտնյաները
2018 | Հոդված/Article
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 2018, էջ 101-147
Gilles Authier, Artyom Tonoyan
Defining Features of the Madrasa Dialect of Armeno-Tat
2018 | Թեզիս/Thesis
8th international conference on iranian linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 67-68
The value of legends as a resource for the research of Khaqani's life. a legend in Tati language
2017 | Թեզիս/Thesis
The fourth international congress on Persian poet and mystic Mirza Abdul-Qadir Bidel Dehlavi (چهارمین عرس بین المللی بیدل ).
2017, p. 29
|
Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մեկնաբանումը երկու երկրների ԶԼՄ-ներում
2016 | Հոդված/Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ, 2016, 56-60 էջ
|
Ադրբեջաներենում կովկասյան պարսկերենի ենթաշերտի շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 37-38
|
Հետմարզպանական Աղվանքում «քուրդ» անվան մի քանի արաբական հիշատակությունների խնդիրը
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 262-272 էջ
|
Հայերենի և կովկասյան պարսկերենի տիպաբանական երկու ընդհանրության շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ջահուկյանական ընթերցումներ: 2016, 6 էջ, Հայաստան
نظام شمارش بیستگانه در زیرشاخه غربی زبان هاي ایرانی (براساس مو اد زبان هاي فارسی قفقازي (تاتی)، گویشهاي تاجیکی و کردي
2016 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողովի նյութ: 2016թ․, 1 էջ, Իրան, Գիլան
|
چند واژه از اشعار سعدی بازمنده در زبان فارسی قفقاز
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History. 2016, p. 15
|
در زیر شاخه غربی زبان های ایرانی (vigesimal) نظام شمارش بیست گانه
2015 | Հոդված/Article
نخستین همایش بین المللی میراث زبانی 2015-10-20թ․, 96 - 97 էջ, Իրան
|
Կովկասյան պարսկերենի մի քանի բառի ստուգաբանական քննություն
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-80
|
Կովկասյան պարսկերենում թվականների կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, հ. 16, Երևան, 2015, էջ 3 – 12
|
Das Problem des Phonems ž in den nord-tatischen Dialekten von Berg-Schirwan (in German)
2014 | Հոդված/Article
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band 104, Wien, 2014, ss. 193-198
|
Ž հնչյունը կովկասյան թաթերենում
2013 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, հ. 15, Երևան, 2013, էջ 57 – 61
Անտուան Պոլ դը Լագարդի հայագիտական ժառանգությունը
2011 | Հոդված/Article
Իրան-նամէ, հ. 42-43, Երևան, 2011, էջ 12-17