Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն

Կրթություն
1992 - 1997թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն
1998 - 2004թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ատենախոսության թեմա – Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը թուրքական պաշտոնական պատմագրության մեջ (1923-1970-ական թթ.), 07.06.2006

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2005թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2009թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ. մինչ օրս ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմություն
Օսմանյան կայսրության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքերեն
Օսմանյան կայսրության պատմություն
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
Հայոց ցեղասպանության պատմություն
Տարածաշրջանային խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, գերմաներեն, անգլերեն