Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Աստղիկ Մերուժանի Գեղամյան

Դասախոս | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010- առ այսօր ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. առ այսօր ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոն, պարսից լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից պարսկերեն, Պարսից գրականություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, պարսկերեն (ազատ), գերմաներեն և անգլերեն (կարդում է և թարգմանում բառարանով)

Սիրային մոտիվները «Շահնամե»-ում
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հ. 14, էջ 431-440
|
Խաղանիի հայերեն թարգմանությունները
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, 27-28 էջ
|
Թաթերի և Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդների բանահյուսական մի քանի զուգահեռների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», N9, Երևան, 2015, էջ 446-454
|
Պարսից սիրավեպի սկզբնավորման հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Իրան-նամէ», հատոր 44-45, Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, Երևան, 2012-2013, էջ 166-168
Սիրավեպի ժանրը պարսից էպիկական պոեզիայում
2010 | Հոդված/Article
«Օրիենտալիա», պրակ 10, Երևան, 2010, էջ 35-48