Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Գուրգեն Վրեժի Մելիքյան

Պրոֆեսոր | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1958 - 1962 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ` արևելյան լեզուների և գրականության բաժին
1963 թ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ` արևելյան լեզուների և գրականության բաժին` ասպիրանտուրա
1984 թ. բ.գ.թ.(Ph.D.) Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան
2009 թ.ից պրոֆեսորի կոչում

Մասնագիտական գործունեություն
1962 թ. բանասիրության ֆակուլտետ`արևելյան լեզուների բաժին` դասախոս, դոցենտ, պրոֆեսոր
1992 - 2017 թթ.`Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն, Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա, Հրեական պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ժամանակակից պարսկերենի քերականություն, պարսից բանասիրության և գաղտնալեզուների ուսումնասիրության խնդիրներ, հայերենի և պարսկերենի լեզվական փոխառնչություններ, հայ արևելագիտության պատմության հիմնահարցեր

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Ասիական և հյուսիասամերիկյան գիտությունների 26-րդ միջազգային գիտաժողով, «Սուֆիզմի գովքը Յունուս Էմրեի «Դիվան»-ում», Մոնրեալ, Կանադա 2006

Հասարակական գործունեություն
1998 թ.ից` «Գուրգեն Մելիքյանի`Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամի» գործադիր տնօրեն

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
«Խոպան հողերի յուրացման» մեդալ` 1965 թ.
«Մարտական խաչ» երկրորդ աստիճանի շքանշան` 1999 թ.
«Մովսես Խորենացի» մեդալ` 2006 թ.
«Գարեգին Նժդեհ» մեդալ` 2006 թ.
«Մեսրոպ Մաշտոց» (ԼՂՀ) շքանշան`2011թ.
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ, 2012թ.

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ադրբեջաներեն

(+374 10) 55 25 37 / (ներքին 55-75)
gmelikian@ysu.am

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան
Խորհրդային և ռուսաստանյան արևելագետները՝ թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մասին
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 49
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
2015 | Հոդված/Article
Գրախոսություն: 2015թ․, հատոր 9, էջ 512-519 էջ, Հայաստան
Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները»
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175
Գ. Մելիքյան , А.Сафарян
О переводах туркменской литературы на армянский язык
2013 | Հոդված/Article
Рукописи-первичный источник изучения национального наследия Ашхабад, 2013, /նույնը` անգլ., էջ 248 ,նունը` թուրքմեներեն, էջ 77-78
Գ. Մելիքյան , Լ.Սահակյան, Ալ.Սաֆարյան
17-րդ դարի գրիչ Ավետիքի` մատենադարանի թիվ 3522 ձեռագրի պատմաբանասիրական արժեքը
2013 | Հոդված/Article
«Իրան նամէ» արևելագիտական հանդես, հատոր 44-45, 2012-2013թթ, ք.Երևան Էջ 48-51
Գ. Մելիքյան , Սարգսյան Ա., Սաֆարյան Ալ.
Բաքիի` Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող թիվ 321 ձեռագիրը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, հ.2-3/634-635/, Երևան, 2012թ
Գ. Մելիքյան , Ալ.Սաֆարյան
Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին` հայա•իտական հիմնահարցերի մասին
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012թ.
Մոնթե Մելքոնյան /Ավո/ /1957-1993
2011 | Հոդված/Article
«Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, հ.4, Երևան, 2011թ.
Համալսարանականները` Արցախյան գոյապայքարում
2011 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանը` Արցախյան գոյապայքարում, խմբ.` Ա.Սիմոնյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011թ.
Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական)
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 305 էջ
Կրկնավոր և հարադրավոր բարդությունների և զուգորդությունների պարսկերեն-հայերեն բառարան
2008 | Գիրք/Book
«Նամե» տպարան ՍՊԸ իրանագիտության կովկասյան կենտրոն, Երևան 2008
Գ. Մելիքյան , Ս. Գալշոյան
Ցեղասպանության արտացոլումը Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններում
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց Մեծ Եղեռն-90»(հոդվածների ժողովածու, պատ. խմբ.` Ա. Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005
Ghazal-e Ghazalha Երգ երգոց (պարսկերեն թարգմանության ամենավաղ բնագիրը)
2005 | Հոդված/Article
Երևան, ԻԿԿ հրատ. 2005թ.
Գ. Մելիքյան , Ալ. Սաֆարյան
Պրոֆեսոր. Մ. Հ. Քոչարի կյանքի ու գիտամանկավարժական գործունեության մասին
2004 | Հոդված/Article
«Արևելագիտական ժողովածու», հատոր V, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն /պատ. խմբ.` Գ.Վ.Մելիքյան/, Երևան, 2004
«Երգ երգոցի» դասական պարսկերեն հնագույն թարգմանությունը /լուսանցքային նոթեր նոր հրատարակության առիթով/
2004 | Հոդված/Article
«Արևելագիտական ժողովածու», հատոր V, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն /պատ. խմբ.` Գ.Վ.Մելիքյան/, Երևան, 2004
Հայերեն «Անջուգ»
2003 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամէ» հտ.38 Երևան 2003թ.
On the problem of secret languages and slangs in Iran
2002 | Հոդված/Article
«Iran-& Caucasus» vol. 6 2002y. pp. 181-188
Հայերեն «Ճաղատ» բառը
2001 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամէ» հտ. 37 Երևան 2001թ.
Kitab-e mould- Ծննդոց գրքի հրեական պարսկերեն բնագրի հրատարակությունը
2001 | Հոդված/Article
Երևան, ԻԿԿ հրատ. 2001թ.
Lexical gleanings from Machkalashen
2000 | Հոդված/Article
Iran & Caucas vol. 3-4, Wiesbaden (1999-2000) էջ 329-332
Apology of Sufism in Divan by Yunus Emre
2000 | Գիրք/Book
XXVI th International Congress of Assian and North African Studies, Book of Abstracts of ICANAS –2000, Montreal, Canada, 2000, p. 60
Լ. Շեխոյան , Վ.Ղուկասյան, Վ. Բոյաջյան, Ե.Խաչատրյան
Պարսից լեզվի ընթերցարան հ.1-ին
1999 | Գիրք/Book
Երևան, ԻԿԿ, 1999 150 էջ
Լ. Շեխոյան , Վ.Ղուկասյան, Վ. Բոյաջյան, Ե.Խաչատրյան
Պարսից լեզվի ընթերցարան հ.2-րդ
1999 | Գիրք/Book
Երևան, ԻԿԿ, 1999 150 էջ
Գ. Մելիքյան , Ալ. Սաֆարյան
Պրոֆ. Ջոն Կիրակոսյանի գիտամանկավարժական գործունեությունը (համառոտ ակնարկ)
1999 | Հոդված/Article
Պրոֆ. Ջոն Կիրակոսյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու /խմբ.` Գ.Մելիքյան/ Երևան, 1999թ.
Արցախի տեղանունները
1999 | Հոդված/Article
Йад-е дуст Кавказский центр иранистики кафедра иранистики ЕГУ 1999г
Արևելագիտության օջախը (ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի պատմությունից)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, (խմբ.` Գ. Մելիքյան), Երևան 1998թ.
Շիիզմի հիմունքները
1997 | Հոդված/Article
Երևան Իկկ, 1997թ.
Հայ իրանագիտության երախտավորը
1996 | Հոդված/Article
Բանասիրության հարցեր. հոդվածների և հաղորդումների ժողովածու` նվիրված պրոֆ. Գ. Նալբանդյանի ծննդյան 70-ամյակին (խմբ. Գ. Մելիքյան) Երևան 1996թ
Парные словосочитания в новоперсидском языке
1996 | Հոդված/Article
ИЗД. ,,КЦИ,, 1996
Armeno-Iranian lexicological Notes. - Acta Kurdica
1994 | Հոդված/Article
Curzon Press, London, 1994 pp. 149-155
«Զարգարի» լեզուն Իրանում
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 1, 1990թ.
Գ. Վ. Մելիքյան , Ա. Լ. Խրոմով
«Զարգարի» լեզուն իրանցիների մոտ
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (70), Երևան 1990թ., էջ 200-207
|
Г. В. Меликян , А. Л. Хромов
История преподавания персидского языка в Лазаревском институте восточных языков(Պարսկերեն լեզվի դասավանդման պատմությունը Արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանում)
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 188-197
|
Ժամանակակից պարսկերենի հարադիր բառակապակցությունների և բարդ բառերի պրոբլեմի շուրջը
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (64), Երևան 1988թ., էջ 137-143
|
Խմբագրությունը և առաջաբանը` Yade dust
1988 | Գիրք/Book
(Сборник помяти профессора Альберта Хромова), Ереван: KЦИ 1998
Редупликация как способ образования бинарных словосочетаний в персидском языке (Կրկնավորությունը որպես երկանդամ կապակցությունների կազմության միջոց)
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (51), Երևան 1983թ., էջ 206-209
|
К истории изучения парных словосочетаний персидского языка (Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ուսումնասիրման պատմության շուրջ)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (43), Երևան 1981թ., էջ 205-208
|
Պարսից լեզվի հարադիր բառակապակցությունների բառաքերականական բնութագրության շուրջ
1978 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, «Իրանագիտության հարցեր» N 1, 1978թ. էջ 105-113
Պարսից լեզվի հարադրությունների իմաստաբանական կառուցվածքի հարցի ուսումնասիրությունից
1976 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (30), Երևան 1976թ., էջ 149-153
|
Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 2, 1975թ. էջ 210-216
Պարսկերենի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ-հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (26), Երևան 1975թ., էջ 210-216
|