Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Հակոբ Վարդանի Ավչյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2013 – 2016 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2014թ.-ի հուլիս-հոկտեմբեր, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիան համալսարան, հետազոտական ծրագիր
2011 – 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2007 – 2011 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեզ՝ «Թալիշերենի Անբարանի բարբառը» (23.05.2016, Ժ.02.06)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոնի դասախոս
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
Թալիշերեն, ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական բանասիրություն, իրանական բարբառագիտություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, պատմահամեմատական լեզվաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems” // ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages, 8-9 July, 2016, France, Paris
“From Ergativity to Accusativity in Talysh” // The second biennial Symposia Iranica, 8-9 April, 2015, United Kingdom, Cambridge
«Талышский и татский языки: иранская контактная зона на Кавказе» // The 1st International Conference on Tati Studies, 16-17 May, 2014, Yerevan
«Նախադասության էրգատիվ կառույցը թալիշերենում» // «Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 34-րդ գիտաժողով», հոկտեմբեր 24-25, 2013 Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թալիշերեն

Հայերենի հոլովական իմաստների արտահայտումը թալիշերենի Անբարանի բարբառում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 97-111
|
Enclitic Pronouns in The Anbarāni Dialect of The Talyshi Language
2017 | Թեզիս/Thesis
First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL 1). 2017, p. 32-33
|
Թալիշերենի և կովկասյան պարսկերենի որոշ զուգաբանությունների շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 53
|
Anbarāni and Lankarani dialects of Talyshi: a comparative analysis of verbal systems
2016 | Թեզիս/Thesis
ISEIL 2016 Second International Symposium on "Endangered Iranian Languages". 2016, 9-10 p.
|
Հայերենի և թալիշերենի ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ (թալիշերենի Անբարանի բարբառի նյութի հիման վրա)
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ տարի Բ, 106-109 էջ, Հայաստան
|
Տաբու և այլասացություն: Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53
|
Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483
|