Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Հասմիկ Ցոլակի Կիրակոսյան

Դոցենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 թ-ին դոցենտ
2005 թ-ին ասիստենտ
2004 թ.-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու – “Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն”, 25.11. 2004թ. իրանագիտության ամբիոն
2001 թ-ին դասախոս
2001 - 2004 թթ-ին հայցորդ
1990 - 1995 թթ-ին ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ին ավագ գիտաշխատող` Հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում
2007 թ-ին դոցենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2005 թ-ին ասիստենտ` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
2001 թ-ին դասախոս` ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում
1994 - 1999 թթ-ին թարգմանիչ-խմբագիր` Հայաստանի Ազգային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ազարի` Ատրպատականի հին լեզուն (բնագրերի ընթերցանություն և վերլուծություն), Իրանական ազգագրության հիմունքներ, Պարսից դասական տեքստերի ընթերցանություն, Իրանական տեղանվանագիտություն, Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջանի էթնո-լեզվական պատկերը, Ադրբեջանի հին իրանական բարբառը, Իրանական բարբառագիտություն և տեղանվանագիտություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԻԻՀ, Ռուսաստան, Վրաստան

Օտար լեզուներ
պարսկերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), ֆրանսերեն (լավ)

H. Kirakosyan , A. Sargsyan
On the Appropriation of Lexicographic Methods of Kemālpaşazāde’s (1468-1534) Glossary Daḳāyiiḳu L-Ḥaḳāyiḳ
2021 | Հոդված/Article
Diyâr, 2021, vol. 2, issue 1, p. 14-26
Պարսկախոսությունը Շիրվանի հայ բնակչության շրջանում (ԺԸ. Դար)
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 4 (7), էջ 83-92
The Armeno-Persian codices (18 th century) of the Matenadaran in the context of circulating Christian knowledge
2019 | Թեզիս/Thesis
Persian as a Lingua Franca in the Ottoman Empire. 2019, pp. 23-24
Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ
Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն ձեռագիր ավետարանների (ՄՄ 8492, ՄՄ 3044) տառադարձման կանոնները
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2018, 26, էջ 100-121
|
Hasmik Kirakosyan , Ani Sargsyan
The educational role of the Late Medieval Persian-Ottoman Turkish bilingual dictionaries. The codices of the Matenadaran
2018 | Հոդված/Article
Turkic Languages, 2018, 22/2, էջ 167-174
New Persian Pahlawan
2018 | Թեզիս/Thesis
8th International Conference on Iranian Linguistics. 2018, pp. 84-86
Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձեռագիր Ավետարանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492)
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2018, Ե, էջ 56-70
|
Մարդու մարմնի մաս նշանակող բառանվանումներով կազմված տեղանունները իրանական լեզուներում
2017 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն: 2017, 2(17), էջ 15-26
|
The glossary “Daqāyeq Al-Haqāyeq” as a source of research of Persian-Turkish linguistic contacts and training methodology of the 16th century
2017 | Թեզիս/Thesis
Language Contact and Language change in Western Asia. 2017, p. 36
Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ (ըստ մատենադարանի արաբատառ ձեռագրաֆոնդի ուշ միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն բառարանների)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 39-46 էջ, Հայաստան
|
The Oldest Copies of the "Daqaiqal-haqaiq" and "Lugat-i Nimatullah" Medieval Bilingual Dictionaries of the Institute of Ancient Manuscripts-Matenadaran
2016 | Թեզիս/Thesis
The 6th International Symposium on Oriental ancient Documents Studies, 2016, p. 46
18-րդ դարի հայատառ պարսկերեն մի ավետարանի շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 39-40
|
Բարբառային միավորներ իրանական տեղանուններում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 249-255 էջ, Հայաստան
|
Մահմուդ Ղազնավիին ուղղված երգիծանքի տեքստը մի ձեռագիր «Շահնամե»-ում (Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդ, N 535)
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2015թ․, 22, 303-317 էջ
|
Les traces de l’iranien ancien *sikā- « pierre » dans la toponymie iranienne
2015 | Հոդված/Article
Iran and the Caucasus, BRILL, Leiden, vol. 19.3 (2015), pp. 269-276, ejns.sci.am
Հայոց Արեւելից կողմերի տեղանունությունը. իրանական հետք, Արցախ. Ժողովրդագրության և տեղանվանական համակարգի հիմնախնդիրները ԼՂՀ անվտանգության համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» (N 31-32), (2014), էջ 81-87. (մենագրություն)
Топоним Jaγnāb в южном Прикаспии и название льда в юго-западноиранском
2013 | Հոդված/Article
Караван, (спец. Выпуск), (2013), сс.67-70
Observations sur les hydronymes Caspiens
2013 | Հոդված/Article
Iran and the Caucasus, BRILL, Leiden, vol. 17.1 (2013), pp. 27-39 ejns.sci.am
Tumāryān-e Āzarbāyjān
2011 | Հոդված/Article
Farhang-e mardom, Tehran (2011), pp.11-25 pers.