Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Հասմիկ Հայկի Բիանջյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2016թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման հնգամյա ծրագիր
03.2007 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
08.2001 - 09.2001 թթ. Հայաստանում ԻԻՀ մշակույթի կենտրոնի կազմակերպած պարսից լեզվի որակավորման բարձրացման դասընթաց
1997 թ-ին Պարսից լեզվի և գրականության որակավորման բարձրացման մեկամսյա դասընթաց (Թեհրան)
1971 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, պարսկերեն լեզու և գրականություն

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոն, պարսից լեզվի դասախոս, ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. Ամառային դասընթաց՝ հայոց լեզվի մասնագետ
1996 - 1999 թթ. ԻԻՀ դեսպանատանը կից պարսից լեզվի ազատ դասընթաց՝ պարսկերենի մասնագետ
1982 - 2002 թթ. Հ. Պարոնյանի անվան թիվ 59 դպրոց, պարսից լեզվի ուսուցիչ
1977 - 1982 թթ. ԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան, մատենագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն (բակ.- 1-4 կուրս, մագիստրատուրա՝ ոչ մասնագիտական բաժիններ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պարսից լեզվի և ոճաբանության հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Armenian Association for Academic Partnership and Support

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
09.11.-10.11.2018թ. Հայկական արևելագիտական առաջին միջազգային կոնգրես. «Սեյյեդ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի դերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի պարսից գրական լեզվի նորացման գործընթացում»

Խաղանիի պոեզիայի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 16, Երևան, 2019, էջ 192-198
Սեյյեդ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի դերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի պարսից գրական լեզվի նորագույն գործընթցում
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 14, Երևան, 2018, էջ 381-392
Խաղանիի պոետիկան
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 56
|
Դարձվածքները և դրանց ոճական արժեքը Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի պատմվածքներում
2014 | Հոդված/Article
Իրան Նամէ, հատոր 44-45, Եր., 2013-2014, էջ154-157
|
М. Джамаль-Заде о значении перевода в становлении персидеской прозы нового типа
2013 | Հոդված/Article
Orientalia 15, Եր., 2013, стp. 30 – 35
|
Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի ծրագրային «ֆարսի շեքար ասթ» պատմվածքը
2011 | Հոդված/Article
Իրան Նամէ հատոր 42, Երևան, 2011
Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական)
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 305 էջ
Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեն Իրանում թարգմանական գործի խնդիրների մասին
2009 | Հոդված/Article
Իրան Նամէ, հատոր 41, Երևան, էջ 37-40
Պարսկերենը` որպես երկրորդ արևելյան լեզու
2007 | Հոդված/Article
Մեթոդաբանական ծրագրեր և ակնարկներ, Երևան, էջ 45-51
Ջամալզադեն պարսից գրական լեզվի նորացման խնդիրների մասին
2007 | Հոդված/Article
Orientalia 5, Երևան, էջ 23-27
Պարսկահայոց և պարսից կյանքի արտացոլումը «Արձագանք»-ի էջերում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին (մատենագիտություն)
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտական ժողովածու, հատոր 5, Երևան, էջ 30-60
Հ. Բիանջյան , Ն. Առաքելյան, Ժ. Ասատրյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մուրադյան
Պարսից լեզվի այբբենարան
1999 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար, Երևան, 1999, 96 էջ