Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Լիլիթ Մերուժանի Սաֆրաստյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Կանանց հիմնախնդիրները ժամանակակից իրանական գրականության մեջ » (արտասահմանյան գրականություն), 01.07.2008, ԵՊՀ
Դոցենտի կոչում – 2010 թ.

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2011 թթ. Երևանի Հրաչյա Աճառյան համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ, ավագ դասախոս
2006 - 2010 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (UNESCO -ի և Եվրոպագիտության ամբիոնի), դոցենտ
2007 թ. -ից առ այսօր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի), դոցենտ
2010 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոնի) դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Արևելյան տարրերը համաշխարհային գրականության մեջ,
Մերձավոր և Միջին Արևելքի կինոյի պատմություն,
Արևելքի մշակույթ (գիտական սեմինար),
պարսկերենը՝ որպես երկրորդ արևելյան լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևելք-արևմուտք մշակութային, գրական առնչություններ, Արևելքի կինոյի պատմություն, Մերձավոր Արևելքի վտարանդիության և արտագաղթի խնդիրները համաշխարհային գրականության մեջ, Իսլամական ֆեմինիզմ, Արդի իրանական գրականության գաղափարական հիմնահարցեր, Սուֆիական տարրերը համաշխարհային գրականության մեջ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
MESEA (The Society of Multi-Ethnic Studies: Europe and Americas)

The Herald of Spring. Image of Armenian Hero in the Poem of Ahmad Shamlu "Vartan"
2021 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 2 (662), էջ 240-250
Ինքնության վերաիմաստավորումը իրանա-ամերիկյան սփյուռքի գեղարվեստական գրականության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊԼՀ, 2020, 1(52), Էջ 191-197
Վտարանդիության ողբերգական փորձառությունը XX դարի իրանական գրականության մեջ. Սադեղ Հեդայաթ, Ղոլամ Հոսեյն Սաեդի
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 225-236
|
Literature of Iranian diaspora in the context of “cultural translation”. Taghi Modarressi, Nasim Khaksar
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 2 (656), էջ 181-192
Between two worlds: the reading of the exile experience of Iranian writer Goli Taraghi
2019 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (Նվիրվում է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի հիմնսդրմսն 50- ամյակին) 2019, 15, էջ 70-79
Լեոնարդո Ալիշանի արձակը
2019 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 1, էջ 126-134
Իրանական գրականության ազգագիրը․ Քադեր Աբդոլահի արձակը
2019 | Հոդված/Article
Գրականագիտական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ, Գրականագիտության ինստիտուտ 2019, ԺԹ 2019-2, Էջ 171-181
Portraying Armenian in Modern Iranian Literature. National and Cultural Peculiarities
2018 | Հոդված/Article
Fundamental Armenology, 2018, № 2 (8), pp. 1-8
|
Մշակութային թարգմանությունը իրանական սփյուռքի գրականության համատեքստում. Թաղի Մոդարեսի, Հուշանգ Գոլշիրի, Նասիմ Խաքսար
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 312-324
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
Իրանական վտարանդի կինոյի նորժամանակյա ընկալումները. Մոհսեն Մախմալբաֆ, Շիրին Նեշատ
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 304-319 էջ, Հայաստան
Երևակայական հայրենիք. Իրանը որպես մշակութային հիշողություն Մարշա Մեհրանի «Մարգարեթ Թեչերի գեղեցկության դպրոցը» վեպում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), 2016, հ. 11, էջ 240-253
Ժամանակակից իրանական արձակը հայալեզու թարգմանությունների ներկայացման ծիրում
2016 | Հոդված/Article
Ինչու է փոթորկել ծովը․ ժամանակակաից իրանական արձակի ընտրանի 2016, 1, Երևան, էջ 3-6
Հայի կերպարը Շահրնուշ Փարսիփուրի «Ասիյեն երկու աշխարհների միջև» վեպում
2014 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտական միջազգային համաժողով «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, «Գիտություն», էջ 369-373