Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Լուսինե Ավետիքի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ-ից բ.գ.թ.
2005 - 2011 թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1990 - 1995 թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2014 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն ,անգլերեն, թուրքերեն

«Ձիու թեմատիկան Բաքիի դիվանում»
2012 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2012, 4/53/, 40-46, համահեղինակությամբ` Ա. Սարգսյանի
«Ղրղզերենի անասնապահական եզրաբանության շուրջ»
2011 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և Օսմանագիտական հետազոտություններ, Երևան, 2011, պրակ VII, էջ 103-110
«Թյուրքական լեզուների ներքին փոխազդեցությունների շուրջ»
2011 | Հոդված/Article
Մերչավոր Արևելք, Երևան, 2011, հտ. VII, էջ 312-317:
«Ոչխարների անվանումները թյուրքական լեզուներում»
2011 | Հոդված/Article
«Orientalia» ժողովածու, Երևան, 2011, պրակ XII, էջ 177-188:
«Իրանական շերտը ընտանի կենդանիների թյուրքական անվանումների մեջ»
2011 | Հոդված/Article
«Իրան-նամէ» հանդես, Երևան, 2010-2011, հտ. 42-43, էջ 28-30, համահեղինակությամբ` Հ. Կիրակոսյանի
««Ձի» բառի անվանումները թյուրքական լեզուներում»
2008 | Հոդված/Article
«Orientalia» ժողովածու,Երևան, 2008թ., պրակ VII-VIII, էջ 48-51