Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Մարիամ Հովիկի Մելքոնյան

Դասախոս | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության մագիստրատուրա
2016 - 2020 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
2019 թ. հուլիս-օգոստոս, Օսմաներենի ամառային դպրոց, Քոչի համալսարանի անատոլիական քաղաքակրթությունների հետազոտությունների կենտրոն (Թուրքիա, Ստամբուլ)

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2016 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն, օսմաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օսմաներեն և օսմանյան գրականության պատմություն, ադրբեջաներեն և ադրբեջանական գրականություն

mariam.melkonyan@ysu.am

15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41
Բանաստեղծ-մեկենաս հարաբերությունների արտացոլումն օսմանյան դիվանի գրականության մեջ (15-16-րդ դարերի կին գրողների գրական գործունեության օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2018, 1, էջ 291-304
Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24
Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում»
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288
|
Կնոջ կարգավիճակի արտահայտումը Միհրի Հաթունի «Hâteme-i Risâle» ստեղծագործության մեջ (15-16-րդ դարեր)
2017 | Հոդված/Article
Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, XI-XII հատոր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 275-280
15-16-րդ դարերի օսմանյան կին գրողների պոեզիայում առկա սուֆիական պատկերների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության Հարցեր, XIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 348-361
Սիրային թեմատիկայի առանձնահատկությունները Միհրի Հաթունի պոեզիայում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության Հարցեր, XI հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-153
Կին գրողները օսմանյան գրականության մեջ (XV-XVI դարեր)
2014 | Հոդված/Article
Արևելագիտության Հարցեր, VIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 174-181