Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Մհեր Արշակի Աբրահամյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ պատմական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Օսմանյան կայսրության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ 19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարի սկիզբ» (համաշխարհային պատմություն), 15.09.2011 ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
2011թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սելջուկյան և վաղ շրջանի պատմություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ, Բռնի կրոնափոխ հայության խնդիրներ, Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Երիտթուրքերի բռնի կրոնափոխության քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 124-137
|
Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք
2015 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2015թ․, 240 էջ
Հայերի բռնի իսլամացումը 1909թ. Կիլիկիայի կոտորածի ժամանակ
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, VII հատոր, Երևան, 2012, էջ 273-280
Օսմանյան կայսրությունում համշենահայերի բռնի իսլամացման խնդիրների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ VII, Երևան, 2011, էջ 180
Հայերի բռնի կրոնափոխության քաղաքականությունը սելջուկյան տիրապետության շրջանում
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր Բ հասարակագիտական պրակ, Վանաձոր, 2011, էջ 150
Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-1896թթ.
2010 | Հոդված/Article
21-րդ դար տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 4(32), Երևան, 2010, էջ 66
Օսմանյան կայսրությունում հայ երեխաների բռնի իսլամացման մեթոդների շուրջ
2009 | Հոդված/Article
Կանթեղ. Գիտական հոդվացների ժողովածու 2(39), Երևան 2009, էջ 233