Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Նվեր Շահենի Դավթյան

Դասախոս | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա (հայցորդ)
2007 հուլիս – 2007 օգոստոս Իրանի իսլամական հանրապետություն, Ա. Թաբաթաբաի անվան համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության կատարելացործման դասընթացներ
2006 - 2008 թթ.ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա(մագիստրոս)
2002 - 2006 Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ), Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ (բակալավր)

Մասնագիտական գործունեություն
2015-մինչ օրս ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2011- 2014 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2009 թ-ից մինչ օրս «Տաթև» տուրիստական գործակալություն, տուր-օպերատոր, խմբավար-թարգմանիչ
2006 - 2008 թթ. Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, օտար լեզուների ամբիոն, պարսից լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն, Իրանի պատմություն, Իրանական էթնիկ-դավանական հանրույթներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանի Զինված Ուժերի արդիականացման խնդիրները, Տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումները Իրանի շուրջ, Իրանի նոր և նորագույն շրջանների պատմություն, Իսլամական (շիական)պետաիրավական համակարգ, Պատմական աշխարհագրություն, Իրանական ազգագրություն, Իրանական կրոններ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), Պարսկերեն (ազատ), Գերմաներեն (միջին), Անգլերեն (սկզբնական)