Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյան

Դեկան | Արևելագիտության ֆակուլտետ
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Ֆաքիր Բայքուրթի արձակը» (արտասահմանյան գրականություն), 01.07.2005, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2009 - 2017 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2017 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, դոցենտ
2017 թ. -ից մինչ այժմ ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, պրոֆեսոր
2017 թ. -ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Նորագույն շրջանի թուրքական գրականություն, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրապետական շրջանի Թուրքիայի պատմություն, Թուրքական գրականության պատմություն, Քաղաքական գործընթացները ժամանակակից Թուրքիայում, Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ

Ստացած պարգևներ
1. ՀՀ ԳԱԱ և Հայերի համաշխարհային կոնգրեսի սահմանած «Տարվա լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակաբաշխության 2011թ. դափնեկիր` «Արևելագիտություն» անվանակարգում:
2. Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մրցանակ, 2012 թ.
3. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր, 2014 թ.
4. ՀՀ ՊՆ «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ, 2015 թ.
5. Արդյունավետ գիտաշխատող, 2017-2018 թթ. (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ)
6. Արդյունավետ գիտաշխատող, 2018-2019 թթ. (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտխորհրդի անդամ,
«Արևելագիտության հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածուի գլխավոր խմբագիր,
«Շիրակ հայրենակցական միության» նախագահության անդամ,
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

rubenmelkonyan@ysu.am

1940-1960-ական թվականների թուրքական պոեզիայի հիմնական առանձնահատկությունները. հակասական «գրական մանիֆեստների» ժամանակաշրջանը
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 18, էջ 65-78
Ռուբեն Մելքոնյան , Գևորգ Սահակյան
Թուրքական մոդեռնիստական արձակը. ընդհանուր պատկերի ուրվագծման փորձ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 53-60
|
Отношения между Турцией и нацистской Германией в годы Второй мировой войны: теоретические и практические сферы влияния
2019 | Թեզիս/Thesis
XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). 2019, стр. 161-163
Երիտթուրքեր-քեմալականներ. Գաղափարական և կադրային շարունակականություն
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 152-165
|
Проблема детей-сиротв мемуарах Халиде Эдип Адывар (1882–1964)
2018 | Թեզիս/Thesis
XXVI международная научная конференция "Дмитиревские чтения". 2018, p. 93
Childhood voices from the past:two genocide narratives and "mental motherland" concept
2018 | Թեզիս/Thesis
6th INoGS Global Conference: “Genocide and Mass Violence: diagnosis, treatment, and recovery?“. Humanities, social and medical sciences facing extreme violence. 2018, p. 56-57
Հույների արտաքսումը Ստամբուլից 1964 թվականին
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, թիվ 2 (62), էջ 177-194
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, 364 էջ, 2018, հայերեն
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում (1945-1991 թթ.)
2018 | Գիրք/Book
Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք II, նորագույն ժամանակաշրջան (1945-1991 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, «Զանգակ» հրատ, 2016, էջ 500-521
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ
Հայկական հարցը Միդհատ Շյուքրյու Բլեդայի հուշերում
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 11-30
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված/Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված/Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
Турецкая литература Германии конца ХХ - начала ХХI веков: основные тенденции развития
2017 | Թեզիս/Thesis
Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 240-242
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում
2016 | Հոդված/Article
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, 4, 500-521 էջ
Ruben Melkonyan , Gevorg Sahakyan
The reflection of the plot routes of the myth of Rostem and Sohrab in the postmodern Turkish literature. Orhan Pamuk's novel "The Red-Haired Woman"
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Oriental Studies, persian Literature and History of Commemoration of "Saadi Shirazi". 2016, p. 108
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Թուրքական լեզվաքաղաքականության ազգայնամոլական ուղղվածության շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 110-118 էջ, Հայաստան
Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի 1961թ. Թուրքիա կատարած այցի որոշ մանրամասների շուրջ (արխիվային փաստաթղթերի լույսի ներքո)
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 58-66 էջ, Հայաստան
Թուրքական նեօսմանիզմի քաղաքականության շուրջ. Հիմնական թիրախները և մեթոդները
2015 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում: 2015թ․, 22-31 էջ
Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք
2015 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2015թ․, 240 էջ
Погромы греков и армян в Турции 6-7 сентября 1955 года
2015 | Հոդված/Article
Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ, 2015, 1, 269-275 стр.
Հայոց ցեղասպանության թեման ժամանակակից թուրք գրականության մեջ. համառոտ ակնարկ
2015 | Հոդված/Article
Անցյալի ապագան: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 26-42 էջ
Հայոց Ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ականներ)
2015 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, թիվ 2, էջ 61-71 էջ
Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ թուրքական քաղաքականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (1965 և 2015թթ.)
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, թիվ 3 (6), էջ 11-21 էջ, Հայաստան
Ցեղասպանությունից փրկված հայ որբ երեխաների վկայությունները թուրքալեզու հուշագրական-փաստագրական գրականության մեջ
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2015թ․, հատոր 9, էջ 287-304 էջ
A General Overview of the Turkish Government’s Policy towards Armenian Minority (չինարեն)
2015 | Հոդված/Article
Global Studies Review, vol. 2, Shanghai, 2015, p. 110-119, 10 էջ
Ադալեթ Աղաօղլուի ստեղծագործությունների ոճական և թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 9, էջ 366-376
1936-38-ի Դերսիմի ցեղասպանութեան հայկական ուղուածութեան շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պեյրութ, 2015, հատոր ԼԵ (35), էջ 399-420
Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ)
2015 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 2 (199), էջ 61-71 Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 2 (199), էջ 61-71, 11 էջ
Պոստմոդեռնիստական «նորարական վեպը՝ որպես թուրքական քաղաքական վեպի ավանդույթների անկման ազդարար
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, (պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի), Ս. Էջմիածին, 2015, № Ե, մայիս, էջ 89-97, 9 էջ
ԽՍՀՄ արխիվային փաստաթղթերը Թուրքիայի հայության և նրանց շրջանում տեղի ունեցած որոշ զարգացումների շուրջ (1945-1965 թթ.)
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 10, էջ 65-75, 11 էջ
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը Թուրքիայի խորհրդարանում (2007-2014 թթ.)
2014 | Հոդված/Article
Ժամանակակից Եվրասիա, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2014, հատոր III (2), էջ 77-85, 9 էջ
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (բուհական դասագիրք` հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից)
2014 | Դասագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 396 էջ
1955 թվականի սեպտեմբերի 6-7-ի դեպքերը (Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների հերթական դրսևորումը)
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, հ. 8, էջ 144-156, 13 էջ
Հայոց ցեղասպանության թեման թուրքական հետմոդեռնիստական արձակում (Էլիֆ Շաֆակի «Հայրը և ապօրինի զավակը» վեպը)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 25-33
|
Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները (1935-1960թթ.), Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2012 | Հոդված/Article
Երևան, 2012, հ. 7, էջ 166-186, 21 էջ
ՙ20 դասակարգի՚ զորակոչը Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942թթ.)
2012 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես. հոդվածների ժողովածու, Արցախի պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 3, էջ 85-95, 11 էջ
Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները (1935-1960թթ.), Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2012 | Հոդված/Article
Երևան, 2012, հ. 7, էջ 166-186, 21 էջ
Image of Islamized Armenian Women in Modern Turkish Literature
2011 | Հոդված/Article
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հ. 7, էջ 238-251, Երևան 2011
О проблеме оценки нынешнего этапа диалога Армения-Турция. армяно-российское взаимодействие и региональные проблемы
2011 | Թեզիս/Thesis
"Материалы международной конференции" (5 июня 2010 года), стр. 47-51, Ереван 2011
On Turkish Policy of Neo-Ottomanism Europe & Orient
2011 | Հոդված/Article
Alfortville, N 12, p. 54-59, Paris 2011
About the Educational Problems of Turkey’s Armeniancy
2011 | Հոդված/Article
"21-st Century", N 1, p. 75-81, Yerevan 2011
Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական գրականության մեջ
2010 | Գիրք/Book
«ՎՄՎ-Պրինտ», Երևան 2010
Çağdaş Türk Edebiyatında İslamlaştırılmış Ermeni Kadın İmajı
2010 | Հոդված/Article
(in Turkish) "Toplumsal Tarih", İstanbul, # 197, s. 36-42, mayıs 2010
Խառնամուսնությունները և ներքին ամուսնությունները Թուրքիայի հայերի շրջանում. հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում
2010 | Թեզիս/Thesis
«Գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու» (ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ, «Նորավանք» ԳԿՀ, 25-26 ապրիլ, 2010թ.), էջ 110-116, Երևան 2010
Իսլամացված հայերի խնդրի ընկալումները Հայստանում. շահարկումներ և իրականություն
2010 | Հոդված/Article
«21-րդ դար», թիվ 6, էջ 81-90, Երևան 2010
Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության
2010 | Գիրք/Book
(1920-ականներից մինչև մեր օրերը), «ՎՄՎ-Պրինտ», Երևան 2010
Հայերի բռնի իսլամացումը ցեղասպանության տարիներին. ընթացքը և հետևանքները
2010 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան 2010
О некоторых проблемах армянского нацменьшиства в Турции
2010 | Հոդված/Article
"21-й век" # 4, стр. 84-90, Ереван 2010
Ակադեմիկոս Վ. Գորդլևսկին Օսմանյան կայսրությունում բռնի իսլամացումների մասին
2009 | Գիրք/Book
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», թիվ 6, էջ 298-304, Երևան 2009
Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ
2009 | Գիրք/Book
«Նորավանք», Երևան 2009
Հայկական էթնիկ տարրի ներկայիս վիճակը Արևմտյան Հայաստանում
2009 | Թեզիս/Thesis
«Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները գիտագործնական միջազգային գիտաժողով», ապրիլի 18-20, 2008 թ., Նիկոսիա, «Գիտական զեկուցումների ժողովածու», էջ 138-149, Երևան 2009
Տեղանունների փոփոխությունը` որպես թուրքացման քաղաքականության բաղադրիչ
2009 | Հոդված/Article
«21-րդ դար», թիվ 6, էջ 30-37, Երևան 2009
«Ունեցվածքի հարկը» կամ տնտեսության «թուրքացման» քաղաքականությունը հանրապետական Թուրքիայում
2008 | Հոդված/Article
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հ. 5, էջ 127-143, Երևան 2008
Իսլամացված հայերի խնդիրը Թուրքիայում. ընդհանուր պատկերի ուրվագծման փորձ
2008 | Գիրք/Book
«21-րդ դար», թիվ 1, էջ 107-123, Երևան 2008
Investigations of prominent turkmen thinker-sufi Nejmeddin Kubra in Armenia
2008 | Թեզիս/Thesis
"Nejmeddin Kubra and spiritual-cultural world of orient" (international scientific conference), september 4-6, Ashgabat, 2008, p. 285
The Phenomenon of Religious Readoption among Hidden Armenians in Turkey
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Iran and the Caucasus: Unity and Diversity”, June 06-08, Yerevan, Armenia, 2008, pp. 72-73
Ցեղասպանությունը վերապրած Սասունի հայության արդի խնդիրների շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի, թիվ 23, էջ 5-19, Երևան 2008
Հայ երեխաների բռնի իսլամացումը Հայոց ցեղասպանության տարիներին
2008 | Հոդված/Article
(ըստ թուրքական աղբյուրների), «Մերձավոր Արևելք», թիվ 5, էջ 112-116, Երևան 2008
«20 դասակարգ» զորակոչի անցկացումը հանրապետական Թուրքիայում
2008 | Թեզիս/Thesis
«Մերձավոր Արևելք և Կովկաս» (միջազգային գիտաժողով), էջ 34-36, նոյեմբերի 5-6, Երևան 2008
«Արևի աղոթքը» Թուրքիայի մուսուլման համշենցիների մոտ
2007 | Հոդված/Article
«Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ-3», էջ 162-167, Երևան 2007
Թուրք պատմաբանը իսլամացված հայերի մասին
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 3, էջ 96-104, Երևան 2007
«Գասթարբայթերների» թեմատիկան թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի ստեղծագործություններում
2006 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր 6, էջ 258-261, Երևան 2006
Հայոց ցեղասպանությունը և թուրք գրողները
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց Մեծ Եղեռն-90», էջ 276-285, Երևան 2005
Հակաամերիկյան տրամադրությունների արտացոլումը թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի «Ամերիկյան վիրակապը» վեպում
2005 | Հոդված/Article
«Մերձավոր Արևելք», թիվ 2, էջ 147-151, Երևան 2005
«Գյուղական ինստիտուտները» և գրական կյանքը Թուրքիայում
2005 | Հոդված/Article
(1940-50-ական թթ.), «Կանթեղ», թիվ 1 (22), էջ 139-144, Երևան 2005
Թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի «Գերանդին» վեպը
2004 | Հոդված/Article
«Գարուն», թիվ 12, էջ 71-73, Երևան 2004
Թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթը
2004 | Հոդված/Article
«Նոր-դար», թիվ 4, էջ 117-124, Երևան 2004