Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ռուբեն Միքայելի Միրաքյան

Դոցենտ | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996 - 1997 թթ. Կահիրեի Պետական Համալսարան, Եգիպտոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Իսլամի կրոնա-իրավական համակարգի հիմնական աղբյուրների լեզվա-տեքստաբանական վերլուծությունը («Իմամ ալ-Բուխարիի» հադիսների ժողովածուի նյութի հիման վրա)», 1999, ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ
2007 թ-ից ունի ԵՊՀ դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, դոցենտ
2007 թ-ից մինչ այժմ «Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն» ՀԿ, տնօրեն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Համալսարանական կրթության զարգացման վարչություն, բաժնի պետ

Կարդացվող դասընթացներ
Հադիսագիտության ներածություն, Մուսուլմանական իրավունքի աղբյուրներ, Մուսուլմանական փիլիսոփայության ներածություն, Արաբագիտության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հադիսագիտություն, Մուսուլմանական ավանդություն, Մուսուլմանական համայնքի արժեքային համակարգ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 թ. TEMPUS - Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան
2007 թ. «Իսլամի ուսուցումը Հայստանում», SSRC ծրագիր, Երևան
2009 թ. Ռոնալդ և Էլին Վեյսեր կրթաթոշակ, Միչիգանի համալսարան, ԱՄՆ, Միչիգան
2009 թ. Կարնեգի կրթաթոշակ Fellows Program, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Բերկլի
2009 - 2010 թթ. Ֆուլբրայթ կրթաթոշակ, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Սանտա Բարբարա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն» ՀԿ, տնօրեն
ՀՀ ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա, խորհրդի անդամ
«Ակադեմիական համագործակցության եվ օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2009 թ-ին Carnegie Fellowship
2009 թ-ին Weiser Professional Development Award
2009 - 2010 թթ-ին Fulbright Research Fellowship

ruben_mirakyan@ysu.am

Изучение генетических эффектов в природных экосистемах
2014 | Հոդված/Article
Междун. научн. конференция “Проблемы эволюции и систематики культурных р-ний”, Санкт-Петербург, октябрь, 2014, с.48.
"The right of the pre-emition (shufa) in the sahih al-Bukhari (810-870)"
2013 | Գիրք/Book
Իրան-Նամէ, հատոր 44-45, Երևան 2013
The Shaping of Muslim Identity in the United States
2009 | Հոդված/Article
Field Report, CASE Visiting Fellow, UC Berkeley, California, USA 2009 Read Here
Teaching Islam in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Երևան 2007
Հադիսագիտության ներածություն
2007 | Գիրք/Book
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան 2007
The reflection of the right of the pre-emition (shufa) in the sahih al-Bukhari (810-870)
2006 | Հոդված/Article
"Orientalia", Պրակ III, Երևան 2006
Пути интеграции хадисных текстов
2006 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», հատոր I, Երևան 2006
Опыт реконструкции иерархии ценностей на материале хадисов&
2004 | Հոդված/Article
«Արևելագիտական ժողովածու», հատոր V, Երևան 2004
Հադիսների դերը մուսուլմանական ավանդույթում
2003 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամէ», հատոր 38, Երևան 2003
Образ истинного мусульманина и присущие ему качества на примере " ас-Сахиха" ал-Бухари
2003 | Հոդված/Article
"Jubilee Volume dedicated to the 80-th anniversary of Konstantin Tsereteli", Tbilisi 2003
Принципы организации хадисного материала в "ас-Сахихе" Имама Бухари (810-870)
2002 | Հոդված/Article
Вопросы арабистики, Вып. 4, Ереван 2002
Մուսուլմանական իրավունքի և հադիսների զարգացման ուղիները
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 2, Երևան 2002