Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սիրանույշ Մուշեղի Գալշոյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Ատենախոսության թեմա - Յաշար Քեմալի վիպական աշխարհը, 07.11.2014 թ.

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2014 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքերեն
Ժամանակակից թուրք գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

siranuysh.galshoyan@ysu.am

Օսմանյան կայսրությունում թուրքմենական ցեղերի բռնի վերաբնակեցման անդրադարձը Յաշար Քեմալի «Հազար ու մի ցուլերի լեգենդը» վեպում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, 2016, հատոր XII, էջ 109-119
Յաշար Քեմալի ստեղծագործական որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և Օսմանագիտական հետազոտություններ, Երևան, 2011, պրակ VII, էջ 307-314