Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան

Դոցենտ | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1989-1994 ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996-1997 Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – Ղուրանի սյուժեների դտցաբանական հիմքերը, 2002, Թբիլիսիի պետական համալսարան
Դոցենտի կոչում - 2007, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1994-1997 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1997-2007 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007-2009 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ
2009-2016 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2016-առայսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբական միջնադարյան գրականություն
Մուսուլմանական իրավունքի հիմունքենր
Իսլամ՝ կրոն և հավատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուսուլմանական դիցաբանություն, մուսուլմանական իրավունք, միջնադարյան արաբական մշակույթ, ղուրանագիտություն, լեզուների դասավանդման արդի մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS – Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան 2007

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, արաբերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» ժողովածուի խմբագրական կազմի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

Էլ. փոստ
sotonik@ysu.am

S. Tonikyan , S. Hovsepian
Challenges in Higher Education During Covid-19: The Example of Arabic Chair at Yerevan State University
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 14-26
Հայաստանի Հանրապետութեան պետական մարմինների քաղաքականութիւնը՝ ՀՀ հաստատուած իրաքահայերի հանդէպ (1991-2015)
2021 | Հոդված/Article
Իրաքի հայերը, 2021, էջ 381-398
Ս. Տոնիկյան , Ս. Գյոզալյան
Գրական արաբերեն. զբոսաշրջության ոլորտ
2021 | Գիրք/Book
«Մեկնարկ», 2021, 150 էջ, Հայաստան
Սոնա Տոնիկյան , Ա.Էլոյան
Խոսե՛նք արաբերեն
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020
Սոնա Տոնիկյան , Ս.Յովսէփեան
Սովորում ենք արաբերեն (սկսնակ առաջին (A1) մակարդակ)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020
Սոնա Տոնիկյան , Ե.Մինասյան
Գրական արաբերենի շարահյուսություն` վերլուծության օրինակներով
2020 | Գիրք/Book
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2020
On the problem of organ transplantation in Islam according to Yusuf al-Qaradawi’s fatwas
2019 | Հոդված/Article
Journal of Oriental Studies: Dedicated to the 50-th anniversary of the foundation of the faculty of Oriental Studies of YSU. № 15 Yerevan YSU press 2019. pp. 51-56
تحربتي مع اللغة العربية في أرمينيا (My experience with Arabic in Armenia)
2019 | Հոդված/Article
كيف شت العرية؟ (How arabic was spread), 2019, 2, pp. 86-91
ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր
2017 | Թեզիս/Thesis
«Իրաքի հայերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր։ Բեյրութ, 2017, էջ 71-72
ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր
2017 | Թեզիս/Thesis
Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72
Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները
2016 | Թեզիս/Thesis
المؤتمؤ السنوي السادس لمركز الدراسات الأرمنية بعنوان "الدراسات الأرمنية في العالم العربي". القاهرة، 2016. صـ. 38-39
Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները
2016 | Թեզիս/Thesis
Հայագիտական ուսումնասիրությունները արաբական աշխարհում, 2016, էջ 38-39
О некоторых особенностях организации востоковедного образования в контексте болонских реформ
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2015թ․, 2(33), 91-101 էջ
|
Հեղինակավոր մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների արձագանքը Իսլամական Խալիֆայության հռչակմանը
2015 | Հոդված/Article
Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, Եր.: 2015 թ. էջ 92-109
|
Սոնա Տոնիկյան , Ս.Կարաբեկյան
Գրական արաբերենի ներածական դասընթաց
2014 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2014 (համահեղինակ` Ս.Կարաբեկյան)
Յուսուֆ ալ–Կարդաուիի՝ թահրիր հրապարակում ունեցած ելույթի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Հ. Օրբելու 125 ամյակին նվիրված գիտաժողով. Երևան 2013
Սոնա Տոնիկյան , Ա.Հովհաննիսյան, Մ․Մանուկյան
Գրական արաբերենը հարացույցերով (մաս առաջին. բայ)
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013
Կրակի և արևի պաշտամունքը «1001 գիշեր» հեքիաթների ժողովածուի մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր VI, Երևան, 2013, էջ 142-152 (համահեղինակ՝ Սահակյան Նաիրա)
Ֆաթվան որպես իսլամական իրավունքի ադապտացիոն մեխանիզմ
2012 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր VII, 2012, էջ 16-30
Գինու արգելքը Ղուրանում
2010 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հոդվածների ժղվ.-Հ. Դ.-Եր.: 2010, էջ 72-81
Ղուրանի սյուժեների դիցաբանական հիմքերը
2009 | Գիրք/Book
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2009 (ռուսերեն)
Կլոնավորման հիմնախնդիրն իսլամում
2009 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2009, էջ 141-147
Աբդալլահ իբն ալ–Մուտտալիբի զոհաբերման լեգենդի շուրջ
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (հոդվածների ժողովածու, հատոր VI), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ, էջ 217-224
Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու
2006 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2006
К вопросу об анализе мифологем ветхозаветных и новозаветных сюжетов Корана
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտության ժողովածու. Երևան. Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն, 2004, էջ 254-260
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухам-мада (попытка анализа мифологем божественых напитков)
2003 | Հոդված/Article
Konstantin Tsereteli - 80. Jubilee Volume dedicated to the 80-th anniversary of Konstantin Tsereteli, Tbilisi 2003, էջ 206-211
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (попытка анализа мифологемы сверхъестественных существ)
2001 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր, (պրակ 4, մաս 2), Երևան 2001, էջ 37-47
Մուհամմադ մարգարեի գիշերային ճամփորդությունը
2000 | Հոդված/Article
Իրան-նամե, Երևան 2000, էջ 104-108
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (мифологема воды)
2000 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր, (պրակ 4), Երևան 2000, էջ 36-44
К проблеме интерпретации версии текстов об al-‘isra и al-mi`raj (на материале Корана и текстов средневековой традиции)
2000 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов XIV научной конференции кафедр арабистики Московского, Санкт-Петербургского, Тбилисского и Ереванского гос. Университетов, Санкт Петербург, 2000, էջ 54-57
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (попытка анализа элементов символизирующих связь между верхним и нижним мирами)
1999 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր (պրակ 3). Երևան, 1999, էջ 46-56