Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Տաթևիկ Վասակի Հակոբյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2011 թ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ,հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2011 -2015 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքերեն լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքական պատմագրություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

tatevik.hakobyan@ysu.am

Թուրքական հասարակության ծայրահեղացման դրսևորումները (Աբդուլ Համիդ II-ի հերոսացման օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 1.2 (32), էջ 40-47
Թուրքական պատմական հեռուստասերիալները որպես պաշտոնական քարոզչության միջոց
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 93-105
|
Աբդուլհամիդյան ժամանակաշրջանի կրթության լուսաբանումը թուրքական պատմագիտության մեջ
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, հատոր Ե, էջ 76-89
|
Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда Джемаля Кунтая «Три Стамбула»)
2019 | Թեզիս/Thesis
XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 2019, стр. 387-388
Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 97-107
|
Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (Ուրվագիծ)
2018 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, 2 (208), էջ 154-163
|
Աբդուլ Համիդ Երկրորդի կերպարի վերարժևորման արդի միտումները թուրքական պատմագրության մեջ (Սելիմ Դերինգիլի աշխատությունների օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 95-110
|
Աբդուլ Համիդ Երկրորդի և Միդհատ Փաշայի հակամարտության արտացոլումը թուրքական պատմագրության մեջ. համառոտ ակնարկ
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 226-233
|
Աբդուլ Համիդ II-ը հայերի մասին
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, թիվ 3 (6), էջ 61-68
Հայկական թեմատիկան Աբդուլ Համիդ 2-րդի հուշագրություններում
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 9, Երևան, 2015, էջ 137-149
Սուլթան Աբդուլ Համիդ II- ի կերպարի փոփոխության դրսևորումները թուրքական պատմագրության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 8, Երևան, 2013, էջ 1 168-173
Աբդուլ Համիդ Երկրորդը թուրք պատմագրության մեջ. արդի միտումներ
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 7, Երևան, 2012, էջ 153-157