Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Թերեզա Իշխանի Ամրյան

Դոցենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. Իրան, Թեհրանի համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության որակավորման դասընթաց (1 ամիս)
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)

Մասնագիտական գործունեություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. առ այսօր ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2015 թ. պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)
2015-2019 թթ․ ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ. փետրվարի 19-ից ապրիլի 22-ը հետազոտական աշխատանք Ավստրիայի գիտությունների ակադեմիայի մարդաբանության ինստիտուտում
2019 թ․ առ այսօր ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Քրդերեն (կուրմանջի)
Եզդիագիտության ներածություն

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Իրանագիտություն, քրդագիտություն, եզդիագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, քրդերեն (կուրմանջի), անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Some Parallels of the Alevi Zaza Religion and Other non-Dogmatic Systems of the Region” // The Zaza People: History, Language, Culture, Identity, Yerevan State University, Yerevan, 28-30 October, 2011.
“Some Peculiarities of the Cult of Al-Khidr among Some Peoples in the Caucasus and Turkey” // First International Conference on Tati Studies, Yerevan State University, Yerevan, 16-17 May, 2014.
“The Reasons of Proselytism among the Yezidis of Armenia” // Conference of Young Scientists; Ethnography, Archaeology, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches, National Academy of Sciences RA, Institute of Archeology and Ethnography, Yerevan, 29-31 October, 2015.
“Some Terms Designating the Idea of Sufi Path of Self-Perfection in Yezidi Religious Hymns” // Conference dedicated to the 120th birth anniversary of Sirarpi Ter-Nersesyan, Matenadaran (The Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts), Yerevan, 1-3 December, 2016.
“Changing Image of Yezidi Women” // Empowering of Girls and Women of Armenia, American University of Armenia, Yerevan, 21-22 April, 2017.
«Եզդիների կենցաղում և կրոնական ավանդույթում առկա մի շարք բույսերի շուրջ» // Երիտասարդական գիտաժողով, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 28-30 նոյեմբեր, Երևան, 2017:
“On Original Yezidi Religious Terminology” // Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8), Department of Iranian Studies of Yerevan State University, Yerevan, 11-13 October, 2018.
“The Idea of Secret Mystical Knowledge in Yezidi Religious Hymns” // Armenian International Congress on Oriental Studies (ACOS18), Faculty of Oriental Studies, Yerevan State University, Yerevan, 09-10 November, 2018.
“On Some Peculiarities օf the Role of Women in Yezidi Religious System” // Youth Conference, Matenadaran (The Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts), Yerevan, 28-30 November, 2018.
“On Some Sanctuaries Shared by Yazidis and Armenians in the Armenian Highlands” // “Sharing Myths, Texts and Sanctuaries in the South Caucasus: Apocryphal Themes in Literatures, Arts and Cults from Late Antiquity to the Middle Ages”, Centre for Advanced Studies ‘Beyond Canon’ Universität Regensburg, Sammelgebäude, SGLG 314, 93040 Regensburg, 25–27 February 2020․

The Transformation of the Iranian Charshanbe Suri Festival in the Yezidi Tradition
2021 | Հոդված/Article
Bulletin of the Institute of Oriental Studies, Volume I (35), Issue 2, 2021, pp.204-212
On Original Yezidi Religious Terminology (Եզդիական բնիկ կրոնական եզրաբանության շուրջ )
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 98-107
|
On Original Yezidi Religious Terminology
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of Yerevan University, 2020, № 3 (33), pp. 98-107
Proselytism among Yezidis of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Scientific Artsakh, №2(5), 2020, pp. 115-122
Եզդիական կրոնական համակարգում կանանց դերի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2019, N27, էջ 388-400
|
The Idea of Secret Mystical Knowledge in Yezidi Religious Hymns
2019 | Հոդված/Article
The Problems of Oriental Studies, № 15, Yerevan, 2019, pp. 112-121
Եզդիական կրոնական հիմներում աստծուն մեծարելու համար կիրառվող իրանական և արաբական ծագման մի շարք պատվանունների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, № 11, Երևան, 2019, էջ 89-111
ON Original Yezidi Religious Terminology
2018 | Թեզիս/Thesis
Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, 14 p.
Եզդիագիտություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 40 էջ
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Հոդված/Article
Բազմազան թեմաներ, միևնույն հիմնանդիր: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հոդվածների ժողովածու: 2017, էջ 14-27
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Թեզիս/Thesis
The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15
Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան
Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 312 էջ
Քրդերեն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Some notes of the History of the Yezidi community in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Oriental Studies, Persian Literature and History of Commemoration of “Saadi Shirazi”. 2016, p. 100
Սուֆիական սիրո և արբեցումի գաղափարը եզդիական կրոնական հիմներում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 281-294 էջ
The reasons of Proselytism Among the Yezidis of Armenia
2015 | Թեզիս/Thesis
14th international conference of young scientists: Ethnography, Archaeology, Folkloristics. Interdisciplinary Approaches, 2015-10-29, p. 51-52
|
Կնքելու և ձեռնադրելու ծեսերը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, № 3 (19), Երևան, 2013, էջ 213-220
Ճգնածեսը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, Երևան, 2013, էջ 323-332
Կավալների երաժշտական գործիքները որպես պաշտամունքի առարկա եզդիական հավատալիքներում
2013 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, պրակ 15, Երևան, 2013, էջ 36-39
Հանդերձյալ աշխարհը եզդիական հավատալիքներում
2012 | Հոդված/Article
Իրան և Կովկաս, հտ. 16.3, Լեյդեն, 2012, էջ.169-178,(անգլերեն)
Սուրբ համարվող աղբյուրների պաշտամունքը եզդիական հավատալիքներում
2011 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, № 42-43, Երևան, 2010-2011, էջ 18-23