Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Վահե Հակոբի Հակոբյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
2010-2016—ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, բակալավրիատ:
2016–2018—ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, մագիստրատուրա:
2016—Արաբերեն լեզվի զարգացման ծրագիր, Կահիրե, Եգիպտոս։
2018—“TOEFL” վկայական:
2018-2019—Մասնագիտացված համաժամանակյա դասընթաց` արաբերեն/անգլերեն լեզուներով, Կահիրե, Եգիպտոս։
2019—100 ակադեմիական ժամի դասընթաց՝ նախատեսված արաբերեն լեզվի դասախոսների համար, Կահիրեի համալսարան, Եգիպտոս։
2019—Նոտարական գործունեությանը մասնակցող թարգմանչի որակավորման վկայական, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն։
2018-2021—ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, ասպիրանտուրա։

Աշխատանքային փորձ
2017-առայսօր — ՄԱԿ ՓԳՀ արաբերեն/անգլերեն/հայերեն բանավոր և գրավոր պաշտոնական թարգմանիչ։
2018-առայսօր — Համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, ՀՀ Ազգային Ժողովի, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ՝ որպես թարգմանիչ։
2019-առայսօր — ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Արաբագիտության ամբիոն, դասախոս։
2019-առայսօր — Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն (Հ1-Առաջին ալիք), թարգմանիչ։
2020-առայսօր — ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս։
2021–առայսօր — Արաբերենի միջազգային ֆեդերացիայի պաշտոնական անդամ։

Կարդացվող դասընթացներ
Մերձավոր Արևելքի երկրների բարբառներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբատառ ձեռագրեր, մուսուլմանական իրավունք, հանաֆիիական մազհաբ, արաբերեն համաժամանակյա/տարաժամանակյա բանավոր/գրավոր թարգմանություններ։

Լեզուներ
Հայերեն, արաբերեն, անգլերեն, ռուսերեն, եբրայերեն, պարսկերեն, վրացերեն։

Էլ. փոստ
vahe.hakobyan@ysu.am

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի արաբատառ ֆոնդի թիվ 1713 և «Սաուդ Թագավոր» համալսարանի թիվ 6770 ձեռագրերում առկա մեկնաբանությունների և ծանոթագրությունների համեմատական բնութագիրը
2021 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2021, №1(8), 136-143
Iʿtikāf-ի ծիսակարգն ըստ սուննի կրոնա-իրավական մազհաբների
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, №4(7), 93-103
Իբրահիմ Ալ-Հալաբին և «Ծովերի միաձուլում» աշխատությունը
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, №3(6), 149-155
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի 1713 և «Սաուդ Թագավոր» համալսարանի 6770 ձեռագրերի համեմատական բնութագիրը
2020 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, 33 (1), 474-488
Իսթիհսանը սուննիական մազհաբներում և դրա ադապտացիան
2019 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր 16, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019, 16, 23-34
Համեմատական-վերլուծական հետազոտություն Թումանյանի պոեզիայի և արաբ պոետների միջև, Հովհաննես Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը
2019 | Հոդված/Article
Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 1, 122-135
Հանաֆիական մազհաբի առանձնահատկությունները սուննիական կրոնա-իրավական դպրոցների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Մերձավոր Արևելք․ Պատմություն, Քաղաքականություն, Մշակույթ», 14-րդ հոդվածների ժողովածու, Երևան , 2019, 1, 82-90