Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սոնա Գագիկի Դավթյան

Դասախոս | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին
2004 - 2008 թթ.բակալավրի աստիճան
2008 - 2010 թթ. մագիստրոսի աստիճան
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին, հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն
ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոն – դասախոս
Ամառային դպրոց (օգոստոս 2009), ամառային դպրոց (հուլիս-օգոստոս 2010) ամառային դպրոց (հունիս-հուլիս 2011)

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական արևելյան լեզու 1, 2, 3, 4

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանական էթնոլեզվային հանրույթների, նրանց դավանական, պատմա–մշակութային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրան, ՌԴ, Ուկրաինա, Բուլղարիա

Հասարակական գործունեություն
ARMACAD «Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցացիա» ՀԿ
«Սերունդ» համահայկական երիտասարդական կենտրոն ՀԿ

Լեզուներ
հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ռուսերեն

The Armenian Plant Names ananux and nni, and Persian na’nā’ and nānxvāh
2019 | Հոդված/Article
Journal of Near Eastern Studies, 2019, Volume 78, Number 1, pp.113-117
Բույսերի անվանման հիմնական սկզբունքները պարսկերենի և հայերենի բուսանվանական համակարգերում
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 403-419
Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75
|
Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում որոշ բուսանունների շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը, 2016, 49-50 էջ
|
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Հանդերձյալ կյանքի մասին պատկերացումները սկյութների շրջանում և դրանց արձագանքներն օսերի թաղման արարողակարգերում
2011 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու. Պրակ XII Երևան 2011, Իրանագիտական Կովկասյան կենտրոն, էջ 142-147
С. Давтян , В. Аракеловой
Езиды. Вектор этничности
2009 | Հոդված/Article
Иран-наме. Ереван, Т. 40, сс. 75-84