Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Քաղաքականության և էկոնոմիկայի հարաբերակցության հարցի շուրջը
1975 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, թիվ 3, 1975
Հակասության կառուցվածքի հարցի շուրջը
1972 | Հոդված/Article
ԵԳԱ, 1972, համար 2
Հակասությունը որպես զարգացման աղբյուր
1971 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1971, թիվ 1
Սիմեոն Ջուղայեցի
1971 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ
Վ.Ի. Լենինը քաղաքական իշխանության և տնտեսական հարաբերությունների մասին
1970 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1970, թիվ 1
Հակասության կառուցվածքի դիալեկտիկական ըմբռնումը
1970 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսների ժողովածու, Երևան, 1970
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Ալեքսան Բաղդասարյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-32
(ներքին 76-32),
phil_psy@ysu.am