Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Զգալը որպես ինտեգրալ անդրադարձում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 48-58
|
«Հայաստան» և «Ռուսաստան» տարածքային բրենդների ընկալումը հայաստանաբնակ և ռուսաստանաբնակ հայերի շրջանում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 59-69
|
Serobyan A. , Khachatryan N.
Armenian adaptation of NEO‐PI‐R five factor model: development of personality instrument
2018 | Թեզիս/Thesis
19th European Conference on Personality, 17-21th July, 2018, Zadar, Croatia. Book of abstracts, p. 342
«Մեծ հնգյակ» հայալեզու անձնային հարցարանի հուսալիության ստուգում
2018 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, Nº 2, էջ 117-126
In Addition to Theory of Planned Behavior: The Predictors of Exercising
2018 | Թեզիս/Thesis
19th European Conference on Personality, 17-21th July, 2018, Zadar, Croatia. Book of abstracts, p. 300
«Մենք»-ի և «նրանք»-ի կերպարները հայկական էպոսում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 12-28
|
Մերի Միքայելյան
Ուտոպիայի դրսևորման նոր հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 29-38
|
Ո՞ւր է տանում հոգեբանության զարգացումը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 39-49
|
Проблема темпоральности в феноменологической психиатрии (Ժամանակայնության խնդիրը ֆենոմենոլոգիական հոգեբուժությունում)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 50-59
|
Հայկ Հարոյան, Նելլի Հարոյան
Ստրկամտության հաղթահարումը որպես պետական մտածելակերպի ձևավորման նախապայման
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 60-67
|