Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom
2018 | Հոդված/Article
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի` հոգու խնամքի իմաստասիրությունն արդիականության լուսածիրում
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, Ա, էջ 148-154
|
Ազգային ինքնությունը՝ ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 91-106
|
Թավշյա հեղափոխություն. հայկական տարբերակ
2018 | Հոդված/Article
Անալիտիկոն, 2018, 05 (113), էջ 33-37
|
Հայ ազգային ինքնությունը և Սփյուռքի գործոնը գլոբալացվող աշխարհում
2018 | Հոդված/Article
Անալիտիկոն, 2018, 04 (112), էջ 27-31
|
Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-19
|
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: էլեկտրոնային հրատարակություն: 2017թ․, 22 էջ
Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ
Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ