Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմական մատերիալիզմի և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները», 2003թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ ՆԳՆ Բարձրագույն դպրոցի պետի տեղակալ
1996 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փիլիսոփայության դասախոս
2003 թ-ից ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտության հիմունքներ,
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Պատմության փիլիսոփայություն,
Ազատության փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Սոցիոմշակութային անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. «Բաց հասարակությունե ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
013 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

Պարգևներ
ՀՀ ԿԳՆ «Ոսկե հուշամեդալ»
ԵՊՀ պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի պատվոգիր
Երևանի «Մանց» համալսարանի շնորհակալագիր

Պոստմոդեռնիզմը որպես արդիականության պատմափիլիսոփայական նախագիծ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 26-38
|
Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 409-415 էջ
Սոցիալական փոխգործակցության ռացիոնալացման հիմնախնդիրը հետարդիականության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 16-30
|
Էկզիստենցիալ տարածության սոցիոմշակութային բաղադրիչները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 17-29
|
Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ
Մարդաբանական ճգնաժամի հաղթահարման որոնումներում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-22
|
Մշակութամարդաբանական փոխակերպումների սոցիալական դինամիկան
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20
|
Ժամանակակից մարդաբանական ճգնաժամի դրսևորման առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 18-33
|
Հպատակ, թե՞ քաղաքացի
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 46-49
Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 14-26
|
Ազգային ինքնության պահպանման սոցիոմշակութային իմպերատիվները
2013 | Հոդված/Article
«Երևանի «Մանց» համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 275-281
Անհապաղը որպես արդիականության կառուցարկման սոցիոմշակութային ֆենոմեն
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013թ., էջ 3-16
|
Проблема социокультурной безопасности в трансформационном обществе
2012 | Թեզիս/Thesis
″Проблемы современных междисциплинарных исследований в сфере гуманитарного знания: ландщафты рациональности″, Третий международный научно- методологический семинар, в 2-х ч., ч. 2, Омск, 2012, ст. 8-9
Անհատն ընդդեմ քաղաքացու
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, Երևան 2011, 135.4, էջ 3-15
Անհատն ընդդեմ քաղաքացու
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
Լեգիտիմացումը որպես կայուն համակեցության սոցիոմշակութային չափանիշ
2010 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, «Մանց» համալսարան, Երևան, 2010
Փողը որպես ռացիոնալության փոխակերպումների սոցիոմշակութային որոշարկիչ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 15-25
|
Ինքնակոչությունը որպես ինքնիրացման սոցիոմշակութային մեխանիզմ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 5-17
|
Տառապանքը որպես արժեքաիմաստային ճգնաժամի դրսևորում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, «Լիմուշ», Երևան, 2008, էջ 14-23
Վարքի առանձնահատկությունները անորոշության պայմաններում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, «Լիմուշ», Երևան, 2008, էջ 18-26
Անտարբերության այլակերպումները ճգնաժամային հասարակությունում
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, «Աստղիկ», Երևան, 2007, էջ 43-48
Ճգնաժամային հասարակության ընդհանուր բնութագիրը
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, «Աստղիկ», Երևան, 2007, էջ 14-22
Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային պոխակերպումները
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2005
Սոցիոմշակութային լեգիտիմության հիմնախնդիրը
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2004, N 2, էջ 3-14
Սոցիոմշակութային լեգիտիմացման հիմնախնդիրները
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 3-13
|
Փոխակերպուող հասարակութիւնը եւ ազգային ինքնութիւնը
2003 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 3(1578), Երևան, 2003, էջ 29-44
Արդի քաղաքական մրցակութեան հրամայականները
2002 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 4(1576), Երևան, 2002, էջ 121-137
«Homo sovieticus»-ը եւ անցումային հասարակութիւնը
2002 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», Պաշտօնաթերթ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, N 3(1575), Երևան, 2002, էջ 17-30
Սոցիալական զուգահեռականությունը որպես անցումային հասարակությանը բնորոշ գործառնական վիճակ
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, «Նոյյան տապան», Երևան, 2002, էջ 68-89
Սոցիոմշակութային իմպերատիվների բնույթը արդի քաղաքական շուկայում
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումները» հոդվածների ժողովածու, «Նոյյան տապան», Երևան, 2002, էջ 29-52
Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2002, N 1 (106), էջ 3-14
Սոցիոմշակութային ադապտացիայի առանձնահատկություններն անցումային հասարակությունում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 3-13
|
Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակություններում
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001, N 2 (104), էջ 23-34
Հասարակական հարաբերությունների անհատականացման և տիպականացման առանձնահատկությունները անցումային հասարակությունում
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 23-33
|
Նիկոլայ Բերդյաև ժամանակակից աշխարհի հոգևոր վիճակը (թարգմանություն ռուսերենից)
1990 | Հոդված/Article
Բարոյաքաղաքական, Երևան, 1990, էջ 32-47
Գ. Ա. Սողոմոնյան , Գ. Մելքումյան
Զուգակցել հասարակության և անհատի շահերը
1989 | Հոդված/Article
«Կուսակցական խոսք» ՀԿԿ Կենտկոմի հանդես, N 6, ՀԿԿ Կենտկոմի հրատարակչություն, Երևանի, 1989, էջ 17-21
Հասարակական կյանքի սոցիալական սուբստրատի բնույթը
1989 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, Պրակ 8, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1989, էջ 117-128
Второй семинар молодых ученых по проблемам аргументации
1986 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов, Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1986
Կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալ նշանակության մասին
1983 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983, էջ 25-31
«Հասարակության կոնֆլիկտային մոդելը» ժամանակակից բուրժուական սոցիոլոգիայում
1981 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», հասարակական գիտություններ, N 1, ԵՊՀ հրատ., 1981, էջ 34-42