Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սերյոժա Լենդրուշի Մանուկյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
1981 - 1984 թթ. ՀՀ ԳԱՍ, Փիլիս. ն իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Փիլիսոփայական ուսմունքների մոտիվացիան (պատմամեթոդաբանական վերլուծություն)», 13.10.1998 թ. ԵՊՀ և ՀՀ Փիլ. և Իրավ. ինստ. փիլիսոփ. միացյալ խորհրդի նիստում
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու - դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 - 1990 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Փիլիսոփայության և Իրավունքի ինստիտուտում ավագ լաբորանտ
1990 - 2000 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում ասիստենտ
2000 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ. Փիփսոփայական ուսամքնեբի մոտիվացիա, Հայ դիցաբանական սիմվոլիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական փիլիսոփայություն .Դիցաբանության փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող թեմա, (2011 թ. մայիսից)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (մասնակիորեն)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Տեսական փիլիսոփայություն» և «Փիլիսոփայության պատմություն» առարկաներից մինիմում քննութ. հանձնաժողովի անդամ

«Սասնա ծռեր»-ի «Դավիթ» անվան լեզվական-դիցաբանական իմաստը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 60-66
|
Քրմությունն հայոց
2013 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 1-2, 2013, էջ 20-41
Հավատք, կրոն, աղանդ
2013 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 3-4, 2013, էջ 112-115
Իրենց աստված կարծող մարդկանց վերջը տվող հայը
2013 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 3-4, 2013, էջ 4-6
Խորենացուց մեզ հասած ևս մեկ առասպել
2012 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 9-10, 2012, էջ 4-9
Հայոց լեզվի հիմնական արմատները և նրանց հավատքային իմաստը
2012 | Հոդված/Article
«Գարուն», N 7-8, 2012, էջ 4-14
Հայոց ծագումնաբանության խնդիրը ինքնության նորհեթանոսական հարացույցում
2012 | Հոդված/Article
«Հայոց ինքնության հարցեր», 2012, էջ 69-86
Բոլոր հայազունք հայկազուն չեն
2011 | Հոդված/Article
«Գարուն», 3-4, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2011, էջ 10-13
Սյունյաց նախարարական տան տոհմածառը
2011 | Հոդված/Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 19-30
Հայկի և Բելի առասպելը որպես հայ ինքնության ցուցիչ
2010 | Հոդված/Article
«Հյուսիսափայլ» հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ Հյուսիսային համալսարանի հրատ., էջ. 60-65
Զրադաշտը և Հայաստանը
2010 | Հոդված/Article
«Գարուն», 9-10, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2010, էջ 98-105
Ռուսաց լեզվի հայ դիցալեզվային ակունքները
2010 | Հոդված/Article
«Գարուն», 11-12, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2010, էջ 48-51
Առեղծվածային Գյուրջիևը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 35-43
|
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը
2003 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 138-148
|
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 2(110), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003