Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սոնա Հովհաննեսի Մանուսյան

Ասիստենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Երևանի պետ. համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին (բակալավրիատ)
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին (մագիստրատուրա)
2006 - 2007 թթ. Մյունխենի համալսարան, Սոցիալական հոգեբանության բաժին, Գերմանիա, ուսանող-հետազոտող DAAD փոխանակման ծրագրով
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Փիլ. և հոգ. Ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն (հայցորդ)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Ազգային ինքնության տարածքային բաղադրիչի հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանաբնակ և սփյուռքահայ երիտասարդների շրջանում», ԺԹ.00.01 - 2011 թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ - ի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
Հունիս, Հունվար 2013 թ. Այցելող գիտնական, հետազոտող, Սոցիալական Անթրոպոլոգիայի ֆակուլտետ, Լոնդոնի Տնտեսագիտության և Քաղաքագիտության Դպրոց (LSE)
Հունվ. - Մայիս 2011 թ. Այցելող գիտնական, Հոգեբանության բաժին, Միչիգանի համալսարան, Էն Արբոր
2009 թ-ից մինչ այժմ Դասախոս, ԵՊՀ Փիլ. և հոգեբ. ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն:
2009 թ-ից մինչ այժմ Փորձագետ, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Տեղեկատվական հետազոտությունների կենտրոն
2008 - 2009 թթ. դասախոս, կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Փիլ. և հոգեբ. ֆակուլտետ, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն:
2008 - 2009 թթ. Փորձագետ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն, միջազգային համագործակցության բաժին:
2008 թ. Դասախոս (ընդհանուր և իրավաբանական հոգեբանություն), ՀՀ Արդարադատության Իրավաբանական ինստիտուտ:
2007 - 2008 թթ. Հոգեբան - խորհրդատու, «ԱՐ» հեռուստաընկերություն:
2004 - 2006 թթ. Հոգեբան - խորհրդատու և ծրագրի ղեկավարի օգնական
«Դեմոկրատիան Այսօր» ՀԿ, Երևան:
2004 - 2006 թթ. Դասախոս, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն:

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն
Որակական մեթոդներ հոգեբանությունում
Մշակութային հոգեբանություն
Անձի տեսություններ. սեմինար
Հոգեբանություն (հիմունքներ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական և մշակութային հոգեբանություն, էթնիկական և ազգային, անհատական և կոլեկտիվ ինքնության ուսումնասիրություններ, վիրտուալ վարք և տեղեկատվական ազդեցություններ, քաղաքական հոգեբանություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2010 թ. Հոգեբանական միջամտությունը կորստից հետո: կիրառական և թրենինգային մոտեցումներ: Կազմակերպիչ՝ IUPsyS և Յենայի համալսարան, Յենա, Գերմանիա:
2009 թ. Կորստի հետ աշխատանքի կարողությունների զարգացման դասընթաց. հետազոտական և գործնական ասպեկտներ: Կազմակերպիչ՝ IUPsyS և Յենայի համալսարան, Յենա, Գերմանիա:
2009 թ. ԵԱՀԿ ամառային ակադեմիա, Խաղաղության և կոնֆլիկտի կարգավորման Ավստրիական ուսումնական կենտրոն ԵԱՀԿ հովանու ներքո, Ավստրիա, Շտադտշլայնինգ:
2008 թ. Սոցիալական գիտություններում քանակական հետազոտությունների հմտությունների զարգացման դասընթաց (SPSS համակարգչային փաթեթ, հարցաթերթերի կազմում, տվյալների պահպանում): Կազմակերպիչ՝CRRC, Թիֆլիս:.
2006 թ. Հոգեվերլուծական թերապիայի և խմբային վերլուծության գործնական թրենինգ, վկայական Մոսկվայի հոգեբանության և մանկավարժության մունիցիպալ համալսարանի կողմից, Երևան:
2003 թ. Ռազմավարական պլանավորում, ծրագրային պլանավորում և գնահատում, Հարավային Ֆլորիդայի համալս. հանրային առողջապահության քոլեջ` ԱՄՔՈՐ - Հայաստանի միջոցով (վկայական):
2003 թ. Ակտիվ երաժշտ. թերապիա, «Մաևտիկե» ՀԿ (վկայականներ):
2001 թ. «Հետվնասվածքային սթրեսային խանգարում. Ինչպես օգնել երեխաներին հաղթահարել սթրեսը», Հայաստանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն (վկայական):
2001 թ. «Սոցիալական և հուզական կարողությունների և հաղորդակցման թրենինգ», «Քվանտ» քոլլեջի հոգեբանական ծառայություն, (վկայական)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում, ԿԱՇՑ-ի (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN), 2011 - 2014 թթ.
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի (JFDP) կրթաթոշակ, 2010 - 2011 թթ. հյուր Միչիգանի համալսարանում
Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծրագրի (DAAD) կրթաթոշակ, 2006 - 2007 թթ. հետազոտող, ուսանող Մյունխենի համալսարանում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, P. Point, SPSS, Outlook, Internet applications

Մանուսյան Ս. , Ավետիսյան Լ.
Կամավորի օգնողական դիրքորոշումներն անձի նույնականության կառուցվածքում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 128-144
|
Ազգային ինքնության սոցիալ-հոգեբանական ըմբռնումը
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 179-192
|
Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ
2015 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ
|
Մանուսյան Ս. , Գրիգորյան Ա.
Ինքնության հարցերը ակտիվիզմում. Հայաստանում հոգեբանական ուսումնասիրման ուղենիշներ
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողով, 2015, էջ 197-200
|
Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society
2014 | Գիրք/Book
Yerevan, 2014, 140 pages
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
Մանուսյան Ս. Հ. , Գալստյան Դ. Ա.
Հեռուստասերիալները՝ որպես բովանդակություն եվ ծավալ
2014 | Հոդված/Article
«Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 1, 2013: http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6880&sphrase_id=21928
Սոցիալական աքսիոմների առանձնահատկությունները. ուսումնասիրություն հայկական ընտրանքի օրինակով
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 25-27, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան 2013, էջ 93-95
Մանուսյան Ս. Հ. , Ժամակոչյան Ա. Ս.
Հայկական մեդիաների դերը հանրության արժեքային-գաղափարական դաշտի ձեվավորման մեջ. փորձագիտական տեսակետների ամփոփում
2013 | Հոդված/Article
«Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 12, Երևան, 2012: http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6848&sphrase_id=21928
Մանուսյան Ս. Հ. , Գալստյան Դ. Ա., Ժամակոչյան Ա. Ս.
Հեռուստատեսության բովանդակությունը. ծրագրային ուղղվածությունները և բովանդակության ձևավորման գործոնները
2013 | Հոդված/Article
«21-րդ ԴԱՐ» N 3, Երևան, 2013, էջ 37-62
Values, beliefs and Social Behavior: Dynamics and Specifics in Modern Armenian Society
2012 | Հոդված/Article
Books of Abstracts, “Political Transformation and Social Change in the South Caucasus: Georgia and Armenia in Perspective”, 2-nd ASCN Annual Conference, 29-30 June, 2012, p. 57-58
Ստեղծարարությունը մշակութային յուրահատկության և հանրային զարգացման համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 47-54
|
Making choice: Personal Accomplishments or concerns for the justice for others
2012 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 245
Մանուսյան Ս. Հ. , Մանուսյան Ա. Հ.
Արժեքներն այսօր. մշակութային ինքնություն եվ սոցիալական փոփոխություններ
2012 | Հոդված/Article
«21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 (44), Երևան, 2012, էջ 45-61
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովը
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2012թ., էջ 75-77
|
Հետխորհրդային երկրների երիտասարդ հայերի ինքնության խնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«21-րդ ԴԱՐ», № 1, 2011, էջ 89-112
Ազգային ինքնության պահպանման խնդիրները սփյուռքահայ երիտասարդների շրջանում. սոցիալ - հոգեբանական տեսանկյուն
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», № 1, 2, «Զանգակ - 97», Երևան, 2010, էջ 27-32
Identity: Practical Research Experience
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of the proceedings of 15th European Conference on Personality (ECP15), Brno, Czech Republic, 2010, pp. 233-234
Հայկական Սփյուռքում ինքնության պահպանման սոցիալ - հոգեբանական ասպեկտները. տարբերություններն ու ընդհանրությունները՝ որպես գործոն
2010 | Հոդված/Article
«Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում» ՀՀ ՍՆ Գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 213 - 224
Study of interrelation between terminal values and personality traits
2010 | Հոդված/Article
Аbstract book of the proceedings of 15th European Conference on Personality (ECP15), Brno, Czech Republic, 2010, pp. 233-234
|
Մշակութային յուրահատկության հոգեբանական ուսումնասիրման արդի դրությունը և փոխակերպվող հայ հասարակությունը
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ Հրատ., 2009, էջ 123-127
Արդի մեթոդաբանական խնդիրները ինքնության հոգեբանական ուսումնասիրման մեջ
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
Հոգեբանական հետազոտությունը ժամանակակից սոցիալական գիտություններում առկա միտումների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2007
Ինքնագիտակցության հիմնախնդրում առկա որոշ հակասությունների հաղթահարման փորձ հոգելեզվաբանական վերլուծության միջոցով
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Շիզոֆրենիայով տառապողի ընտանիքը. Հոգեկան հիվանդության ազդեցությունն ընտանիքի վրա
2003 | Հոդված/Article
«Գործնական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների II հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 2003