Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90
|
Minas Sukiasyan , Narek Karapetyan, Hrach Toneyan , Aghavni Kutuzyan , Levon Mouradian
Measurement of the ultrashort pulse spectral phase based on dispersive Fourier transformation
2019 | Հոդված/Article
Appl. Opt. 58, 2817-2822 (2019)
Լ. Գ. Պետրոսյան
К вопросу течения структурных жидкостей в окрестности критической точки (Կրիտիկական կետի շրջակայքում ստրուկտուրային հեղուկների հոսքի հարցի վերաբերյալ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 24-30 (ռուսերեն)
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Осесимметричное течение несимметричной несжимаемой вязкой электропроводной жидкости вблизи критической точки в магнитном поле (Մագնիսական դաշտում կրիտիկական կետին մոտ ոչ սիմետրիկ անսեղմելի մածուցիկ էլեկտրահաղորդիչ հեղուկի առանցքասիմետրիկ հոսքը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 36-41 (ռուսերեն)
|
Պ. Պ. Յասեմ
Влияние мочевины на термостабильность ДНК (Կարբամիդի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ջերմակայունության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 145-146 (ռուսերեն)
|