Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մ. Լ. Դիմաքսյան, Գ. Ե. Գրիգորյան
Влияние температуры решетки и концент¬рации примесей на сильнополевые характеристики In0.5Ga0.5P (Ուժեղ էլեկտրական դաշտերում In0.5Ga0.5P-ի բնութագրերի կախումը ցանցի ջերմաստիճանից և խառնուրդների կոնցենտրացիայից)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 75-79 (ռուսերեն)
|
Влияние магнитного поля на оптические свойства магнитоак¬ тивных холестерических жидких кристаллов (Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը մագնիսաակտիվ խոլեստերինային հեղուկ բյուրեղի օպտիկական հատկությունների վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 66-74 (ռուսերեն)
|
Basics of nonlinear wave theory
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 45 p.
Лекции по курсу общей физики том 1
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
Лекции по курсу общей физики том II
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.