Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Աշխատակիցներ
Եվա Բենոյի Դալյան
Ամբիոնի վարիչ
ԴԱՎԻԹ ՄՀԵՐԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ
Էդվարդ Վարդանի Չուբարյան
Ամբիոնի պատվավոր վարիչ
Համլետ Սուրենի Կարայան
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր
Ռոլանդ Մամիկոնի Ավագյան
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր